Sähkö- ja automaatioinsinöörien koulutusoikeus ja uudet aloituspaikat ovat kestävä apu Päijät-Hämeen osaajapulaan

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) tiedotti uusista myöntämistään koulutusvastuista tänään aamupäivällä. Vastuiden joukossa oli hyviä uutisia Päijät-Hämeelle, kun LAB-ammattikorkeakoululle myönnettiin pysyvä oikeus kouluttaa sähkö- ja automaatioinsinöörejä Lahdessa sekä uusia aloituspaikkoja. Koulutusvastuuta on haettu vuodesta 2016 ja sen tarpeesta on puhunut painokkaasti muun muassa alueen elinkeinoelämä. Tähän asti Päijät-Hämeen sähköinsinöörejä on houkuteltu maakunnan ulkopuolelta eikä kouluilla ole ollut mahdollisuutta kouluttaa heitä.

– Sähköinsinöörien koulutusoikeus ja uudet aloituspaikat ovat kestävä apu Päijät-Hämeen osaajapulaan. Viimeisten vuosien ajan sähköinsinöörien koulutusvastuun saamiseksi on tullut tehtyä töitä hartiavoimin. Eduskuntatyöni keskeisin tavoite on ollut uusien aloituspaikkojen ja tämän koulutusvastuun saaminen Päijät-Hämeen nuorten ja yritysten iloksi. Kiitos kaikille asiaa edistäneille ja erityisesti ministeri Antti Kurviselle rohkeudesta. Tämä on yksi osoitus koulutuspolitiikan suunnanmuutoksesta. Lahden ammattikorkeakoulu on nimittäin hakenut koulutusvastuuta maakuntaan jo lähes kymmenen vuotta, Kemppi toteaa.

Koulutuspolitiikan uutiset ovat olleet Päijät-Hämeelle viime aikoina positiivisia. Vuodenvaihteen tienoilla Päijät-Hämeeseen on myönnetty yhteensä yli 110 uutta korkeakoulujen aloituspaikkaa ja nyt myös mahdollisuus kouluttaa kauan kaivattuja sähköinsinöörejä.  Teollisuuden uudistumisen myötä sähköosaamisen tarve on kasvanut. Sähkö- ja automatiikkatekniikan osaajat ovat edellytys toiminnan modernisoinnille sekä digitalisoitumisen kehittymiselle. Koulutusvastuun avulla pystymme vastaamaan esimerkiksi Päijät-Hämeen teollisuuden ja sähköistyvän liikenteen klusterin myötä merkittävästi kasvaneeseen työvoiman tarpeeseen.

– Päijät-Hämeen kasvu edellyttää näitä uusia sähköinsinöörin aloituspaikkoja. Isoin elinkeinoelämän viesti minulle on ollut se, että osaava työvoima ja erityisesti sähköinsinöörien saatavuus on ollut kehityksen jarruna. Meillä on ratkaisuja ja yrityksillä halukkuutta sijoittaa tuotekehitykseen, mutta osaajia ei ole. Tämä kasvun este puretaan nyt, Kemppi lisää.

Ennenkaikkea tämä on tärkeä askel Päijät-Hämeen koulutustason nostamiseksi.

– Tärkeintä on saada osaamista ja koulutusta sinne, missä sitä tarvitaan. Koulutuksen kynnyksen madaltaminen on tietenkin uuden koulutusvastuun ja opiskelupaikkojen tärkein tavoite, jotta yhä useampi nuori saa koulutuksen ja työpaikan maakunnasta. Tämä on ensimmäisiä kunnon harppauksia oikeaan suuntaan, sillä maakunnan koulutustaso on edelleen muuta Suomea jäljessä. Tässä meillä riittää yhteistä työtä vielä vuosiksi eteenpäin, Kemppi huomauttaa.