Keskustan sivistystyöryhmä: Jokaiseen kuntaan tarvitaan koulutuksen saavutettavuussuunnitelma

Suomessa lapsimäärän lasku ja kuntien säästöpaineet ovat johtaneet kouluverkon karsintaan.  Opetushallituksen mukaan vuosina 2000 – 2018 Suomessa lakkautettiin 1676 perusasteen  koulua. Samalla kun kouluverkkoa on karsittu, ovat  tilastokeskuksen mukaan perusopetuksen reaalimenot kasvaneet 9 % alle kahdessakymmenessä vuodessa.

 

– Tilanne on kestämätön. Kun syntyvyys ei palaa entiselleen nousee huoli koulujen saavutettavuudesta kaikkialla Suomessa. Tunnustamme sen tosiasian, että koulun lakkauttamiseen voi olla perustellut syyt. Kannamme kuitenkin huolta siitä, miten  sivistykselliset oikeudet toteutuvat kouluverkon harvetessa. Lisäksi koulu on opetuksen lisäksi paljon muutakin. Koulu on usein kylillä ja lähiöissä esimerkiksi ikäihmisten sivistystyön kehto, kirjasto ja kohtaamispaikka. Myös kaavoituksella on usein ratkaiseva yhteys siinä, onko uusilla perheillä mahdollisuutta muuttaa koulujen vaikutusalueelle. Tämä kokonaiskuva on tärkeä muistaa, Keskustan sivistysryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Hilkka Kemppi toteaa.

 

Keskusta rakentaa lähikoulumallia aloittavien valtuustojen työn tueksi. Lapsen etu ja oikeus on saada turvallinen ja laadukas oppimisympäristö. Tähän tavoitteeseen pyrkii myös keskustan perusasteen lähikoulumalli. Syksyllä julkaistava lähikoulumalli on ennen kaikkea tarkoitettu kuntapäättäjien hyödynnettäväksi. Mallissa tullaan esittämään toimenpiteitä valtakunnan ja kunnan tasolla toteutettavaksi. Lähikoulumalli on keskustalainen sivistysteko lasten parhaaksi ja kuntapäättäjien tueksi.

 

– Mallilla pyritään siihen, että kouluverkosta ei puhuttaisi vain pakon edessä vaan kehittämistä tehtäisiin ennakoiden myös pienempiä kouluja vahvistaen. Yhtenä toimenpiteenä esitämme, että jokainen kunta tekisi koulutuksen saavutettavuussuunnitelman, jossa se kävisi läpi myös pienempien koulujen vahvistamista, puuttuisi koulushoppailua aiheuttaviin taustatekijöihin, kävisi läpi luokkakoot ja etäopetusmahdollisuudet sekä koulumatkojen pituuden niin ajallisesti kuin kilometreissä.  Myös vuoroasuvat lapset tulisi huomioida entistä paremmin. Koulujen keskittäminen on iso kysymys niin kaupungeissa kuin maaseudulla ja se koskettaa myös toista astetta, Kemppi sanoo.

 

– Emme tyydy katsomaan sivusta koulujen näivettämiskierrettä, Kemppi summaa.

 

Keskustan sivistystyöryhmä on Keskustan puoluehallituksen nimeämä ryhmä, jonka tehtävänä on valmistella Keskustan sivistyspoliittiset linjaukset vuosille 2023-2027. Työryhmää johtaa kansanedustaja Hilkka Kemppi.