Kirjallinen kysymys paikallisten toimijoiden huomioimisesta Evon kansallispuistohankkeen suunnittelussa 

Keskustan hämäläinen kansaedustaja Hilkka Kemppi on jättänyt tänään 21.12. kirjallisen kysymyksen paikallisten toimijoiden huomioimisesta Evon kansallispuistohankkeen suunnittelussa.   

 

– Alueen muuttuminen retkeilyalueesta kansallispuistoksi tulee vaikuttamaan alueen käyttömahdollisuuksiin ja on sitä myöten herättänyt paljon kysymyksiä esimerkiksi metsästyksen, metsähoidon, koulutuksen tai maankäytön osalta. Näistä teemoista nousi esille huolia 9.12. järjestämässäni Evon kehittämistä käsitelleessä tilaisuudessa, jossa oli kuulolla yli 65 paikallista toimijaa. Näihin huoliin pyrin saamaan vastauksia ympäristöministeri Krista Mikkoselta, Kemppi kertoo.   

Kirjallisessa kysymyksessä kansanedustaja Kemppi kysyy ympäristöministeri Mikkoselta, millä tavoin paikalliset toimijat huomioidaan Evon kansallispuistoa suunniteltaessa. Ja miten Evon laadukas metsäalan koulutus, kannanhoidollisen metsästyksen jatkuminen ja luontomatkailun toimintamahdollisuudet sekä monipuoliset retkeilymahdollisuudet turvataan kansallispuistoa kehitettäessä.   

  

– On tärkeää, että esimerkiksi laadukas metsätalous ja sen koulutustoiminta, metsästys, matkailu ja alueen leirikäyttö turvataan Evolla jatkossakin. Tällä hetkellä nämä mahtuvat Evolla samaan kuvaan luonnon monimuotoisuuden kehittämisen kanssa retkeilyaluestatuksen alle. On tärkeä saada vastaus siihen, mikä kansallispuistostatuksen myötä tulee mahdollisesti muuttumaan ja onko ministeriöllä tahtotila kieltää alueella esimerkiksi kannanhoidollinen hirvenmetsästys, luontomatkailuyrittäjien toiminta ja metsätalouskoulutus. Olen kiinnostunut myös siitä, mitä sellaista kansallispuisto tarjoaa luonnon monimuotoisuuden kehittämiseksi, mitä retkeilyalue ei turvaa, Kemppi lisää.
 

– Paikalliset tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä, että Evon aluetta tulee kehittää. Evolle on tehty vastikään ainakin kaksi hyvää kehittämissuunnitelmaa, jotka nojaavat alueen vahvistamiseen luontoarvoja kunnioittavana retkeilyalueena. Näitä suunnitelmia tulisi tarkastella rinnakkain ympäristöministeriön kansallispuistohaaveiden kanssa. Aluetta tulee kehittää alueen arvoa lisäämällä, ei toimijoita poissulkemalla, Kemppi lisää.