Rahoitus Mäntsäläntien liittymälle Kärkölässä varmistui

Valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä vuoden 2021 talousarvioesityksestä. Talousarvioesityksen sisällytetyistä jakamattomista varoista eli ns. “Joululahjarahoista” osoitetaan 350 000 euroa mt 295 Mäntsäläntien liittymän siirtämiseen Kärkölässä, Koskisen Oyn kohdalla.

– Rahoituksen saaminen liittymäinvestoitiin on maakunnallisen edunvalvonnan voitto! Koskisen Oy:n sahainvestointiin liittyvä tieliittymätarve vähentää toteutuessaan merkittävästi sahalaitoksen sisäiseen logistiikkaan liittyviä päästöjä. Sekä lisää liikenneturvallisuutta parantaen raskaan liikenteen kulkua alueella, Kemppi kertoo.

 

Koskisen Oy:n sahainvestoinnin myötä sahalaitos siirtyy Järvelän keskustaajamasta sahatavaran jälkikäsittelyn jalostuksen yhteyteen, 4 kilometrin päähän nykyisestä paikasta. Sahainvestoinnilla on välitön elvyttävä ja kasvua tukeva vaikutus alueella.

– Mahdollistamalla valtion taholta rahoituksen liittymän siirrolle, tuemme vahvasti alueen kasvua ja työllisyyttä, lisäten työllisyyttä alihankintaketjussa kymmenillä henkilötyövuosilla. Sahainvestoinnin mahdollistuminen on myös merkittävä askel kohti hiilinegatiivista teollisuutta sekä Suomen ja EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista, Kemppi lisää.