Keskustan opettajataustaiset kansanedustajat iloitsevat oppivelvollisuusuudistuksen etenemisestä

Oppivelvollisuusuudistus on mittaluokaltaan verrattavissa peruskoulu-uudistukseen. Uudistuksessa oppivelvollisuusikää korotetaan 18 ikävuoteen.

 

– Maksuton toisen asteen koulutus on tärkeä kädenojennus suomalaisille nuorille ja heidän perheilleen. Jopa tuhansia euroja maksavat oppimateriaalit ovat jatkossa maksuttomia, eikä yhdenkään nuoren opiskelu jää enää kiinni siitä, onko vanhemmilla varaa ostaa kirjoja ja muita oppimateriaaleja, toteaa kansanedustaja Hilkka Kemppi.

 

– Tämä on erityisen tärkeää pienituloisten ja monilapsisten perheiden nuorten tasavertaisten opiskelumahdollisuuksien edistämiseksi, muistuttaa kansanedustaja Mikko Kinnunen.

 

Keskustan edustajat toteavat, että on välttämätöntä, että jokainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon.

 

– Oppivelvollisuutta voi suorittaa jatkossa lukion ja ammatillisen koulutuksen ohella esimerkiksi kansanopistoissa, valmentavassa koulutuksessa tai työpaikalla oppien. Jokaiselle nuorelle räätälöidään sopiva koulutuspolku ja oppimisen ohjaus ja tuki varmistetaan, sanoo kansanedustaja Pasi Kivisaari.

 

Oppivelvollisuuden uudistamiselle on tullut laajalti tukea.

 

– Ekonomistit ovat korostaneet, että oppivelvollisuusuudistus on pidemmällä tähtäimellä vaikuttava keino työllisyysasteen nostamiseksi ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. Uudistuksen arvioidaan varovaisissakin arvioissa maksavan itse itsensä takaisin, toteaa kansanedustaja Petri Honkonen.

 

Keskustan edustajat korostavat, että uudistus on myös inhimillisesti tärkeä ja turvaa perustuslailla taattuja sivistyksellisiä oikeuksia. Myös vaikutuksia tulee seurata.

 

– Jokaisella on oikeus lähtökohdistaan ja perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta opiskella niin pitkälle kuin motivaatiota ja kykyjä riittää, sanoo kansanedustaja Hanna-Leena Mattila.

 

– Erittäin laajan uudistuksen vaikutuksia on tärkeä seurata tarkkaan ja tehdä tarvittaessa muutoksia koulutuksen saavutettavuuden turvaamiseksi, linjaa kansanedustaja Jouni Ovaska.

 

Eduskunta käsittelee tiistaina 8.12. oppivelvollisuusuudistusta sivistysvaliokunnan mietinnön pohjalta.