Sote-rahoitus on yhdenvertaisten sote-palveluiden perusta

Lausuntokierros sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta päättyi perjantaina. Uudistuksen tavoitteista ja välttämättömyydestä vallitsee poliittinen yhteisymmärrys yli puoluerajojen. Jokaiselle turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, asuipa hän missä päin Suomea tahansa.

Yhdenvertaisille sote-palveluille pohjan luo tulossa olevien sote-maakuntien rahoitus. Sen tulee huomioida myös maakuntien erilaiset palvelutarpeet ja olosuhteet.

Pidämme lakiluonnoksessa ehdotettua seitsemän vuoden sote-rahoituksen siirtymäaikaa aivan liian pitkänä. Myös esitetty rahoitusleikkuri, niin sanottu siirtymätasaus, olisi jättämässä useiden maakuntien tarveperusteiset rahoitusvajeet pysyviksi. Toteutuessaan molemmat olisivat vesittämässä koko uudistuksen keskeiset hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista koskevat valtakunnalliset tavoitteet.

Pidämme välttämättömänä, että lausuntokierroksella ollutta lakiluonnosta muutetaan. Maakunnalliset olosuhde-erot huomioiva tarveperusteinen rahoitus on toteuduttava aidolla tavalla, kuten hallitusohjelmassa on sovittu. Kysymys on ihmisten perusoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta.

Hilkka Kemppi

Petri Honkonen

Hannu Hoskonen

Hanna Huttunen

Anne Kalmari

Katri Kulmuni

Mikko Kärnä

Joonas Könttä

Markus Lohi