Suomi tarvitsee väestöpoliittisen strategian 

Eilen julkaistu Väestöliiton Kestävän väestökehityksen-raportti viitoittaa tietä kymmenellä politiikkatoimella.  Raportissa nostetaan esille tavoite väestön maltillisesta kasvusta, ja keinoista sen saavuttamiseksi.

 

– Syntyvyyden nousu on tavoiteltava asia.  Siksi ehdotan, että Suomeen on laadittava laaja väestöpoliittinen strategia. Syntyvyys ja väestökatoon varautuminen vaativat meidän jakamattoman huomiomme. Väestörakenteen perusteella tällä vuosikymmenellä ratkaistaan Suomen tulevaisuus, kansanedustaja Hilkka Kemppi toteaa.

 

– Suomen väestö on murroksessa: syntyvyys on pudonnut, nettomaahanmuuttoa on enemmän, ikäihmisten määrä kasvaa 400 000 henkilöllä kahdessakymmenessä vuodessa, maaseutu miehistyy ja väestön muutokset alueiden välillä lisääntyy. Väestörakenne asettaa raamit monille ratkaisuille ja esimerkiksi kunnissa tehtäville päätöksille, Kemppi lisää.

 

Väestöpoliittisella strategialla tulisi viitoittaa tietä kohti lapsi- ja perhemyönteistä yhteiskuntaa.  Valmisteilla oleva lapsistrategia luo tähän välineitä erityisesti perheystävällisten toimintatapojen kautta. Kemppi on mukana myös Valtion Lapsistrategiatyössä.

 

– Lapsistrategia on tärkeä, sillä se kuvaa sen, miten toteutamme Lapsen oikeuksia Suomessa ja tuemme lasten ja perheiden tarpeita. Väestöpoliittisessa strategiassa tulee kuitenkin ottaa huomioon laajempi näkökulma. Olisi tärkeä huomioida aluepoliittinen näkökulma ja hahmottaa mm. kuntien mahdollisuudet varautua. Tarvitsemme myös rohkean suunnitelman työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi, jotta osaajapulaan osataan vastata ajoissa. Väestöliiton raportissa esiin nostama monipaikkaisuuden tukemisen tulee olla väestöpoliittisessa keinovalikoimassa jatkossa mukana.  Ihmisen elämä ei enää ole useinkaan vain yhteen paikkaan sidottua, vaan elämä on monella eri paikkakunnalla, Kemppi lisää.

 

Lapsitoiveiden täyttyminen ja väestön vähenemiseen varautuminen ovat politiikan ratkaistavia asioita. Suomalaiset toivovat keskimäärin noin kahta lasta, mutta toteutunut lapsiluku on kuitenkin alhaisempi.

 

-Syntyvyydessä on kyse luottamuksesta ja maailmankuvasta. Tulee olla selvää, että lapset, kunnianhimoinen ura ja hyvinvoiva parisuhde mahtuvat samaan elämään. Lasten määrä lähtee kasvamaan vain sillä, että luomme turvallisen ympäristön ja positiivisen ilmapiirin perheellistymiselle. Myös vaihtoehtoisia tapoja saada perhe on syytä tarjota nykyistä helpommin jo varhain, jos perhetoiveet eivät lähde toteutumaan, Kemppi toteaa.