Keskustan kuntaosaaminen näkyväksi ja monikuntalaisuutta eteenpäin 

Huhtikuussa 2021 käydään Suomessa kuntavaalit. Nämä vaalit asettavat Keskustalle tulevan kaksivuotiskauden tärkeimmän koetinkiven. Olemme Suomen vahvin paikallisuuden puolustaja ja meidän on oltava sitä jatkossakin. Suomessa on noin 3000 keskustalaista valtuutettua ja vielä enemmän varavaltuutettuja sekä muissa kunnallisissa luottamustehtävissä työskenteleviä poliitikkoja.  

  

Kuntapolitiikan osaamisen esiin nostaminen ja vaaleissa ehdokkaiden tukeminen on varapuheenjohtajakampanjani tavoitteista ensimmäinen. Olen valtuuston puheenjohtajana huomannut, kuinka vähän puolue osaa hyödyntää valtuutettujen osaamista tai kentän ääntä. Samaa viestiä olen saanut valtuutetuilta, jotka ovat saattaneet istua valtuustossa jopa 50 vuotta. Keskustan kentällä oleva vuosisadan aikana kertynyt osaaminen ja onnistumisten kautta kertynyt tieto menee nyt liiaksi harakoille ja samoja pyöriä joudutaan keksimään eri paikoissa uudelleen ja uudelleen.  

  

Keskustan kentällä on valtavan paljon kunta- ja kuntavaaliosaamista. Tuota osaamista haluan Keskustan varapuheenjohtajana kanavoida yhteiseen käyttöön. Keskustan tulee muodostaa valtakunnallinen kuntaverkosto ja tukea omia valtuutettujaan kuntapolitiikan vastuullisissa tehtävissä nykyistä paremmin. Kuntaliiton palkitsemaan vuoden valtuutettuna olen osoittanut, että minulla on myös uusia keinoja tähän. Kevättä ajatellen me tarvitsemme yhteistä koulutusta, vinkkejä hankintoihin ja johtamiseen, vahvan mentorointijärjestelmän uusien ehdokkaiden tueksi ja toimivan kuntalaisaloitepankin, josta aktiiviset voivat hakea ideoita oman kunnan sisällä näkymiseen joko kuntalaisaloitteen tai valtuustoaloitteen muodossa.  

  

Kuntavaalit ovat perinteisesti olleet merkittävä mahdollisuus tehdä myös jäsenhankintaa. Vaalien tavoitteet pitää asettaa kunnianhimoisesti, mutta realistisesti. Ehdokashankintaa on tehtävä avoimin mielin. Erityisenä haasteenamme on saada keskustalaisia päättäjiä suurten kaupunkien valtuustosaleihin. Tulevissa vaaleissa yhdessäkään kunnassa ei saisi olla ehdokaslistoja, joista puuttuvat alle 30-vuotiaat ehdokkaat, naiset, eläkeläiset, yrittäjät tai monet muut ryhmät. Nuoret ehdokkaat ovat monelle kunnalle ja myös keskustan tulevaisuudelle kohtalonkysymys. Nykyisiä valtuutettuja kannustan rohkeuteen: lähtekää ehdolle. Tulevaisuuden kunnassa on päätöksenteon kohteena ihmisen kokoisia asioita. Kuntavaaleissa on kyse puolueen tulevaisuudesta.  

  

Sote-uudistus tulee muuttamaan radikaalisti kuntien tehtävälistaa, rahoitusta ja olemusta. Meidän tulee sanoittaa kestäviä ratkaisuja kuntien talousahdingolle ja viedä niitä voimakkaasti eteenpäin. Esimerkiksi monikuntalaisuuden tulee olla keskustan 2020-luvun aluepolitiikan kärki sen sijaan, että hyssyttelemme nykyistä kunnille epäoikeudenmukaista ja ihmisille jäykkää vanhanaikaista rakennetta. Olemme jo liian pitkään katsoneet sivusta alati vääristyvää kunnallisverotusta. Ihmisen elämä ei enää ole useinkaan vain yhteen paikkaan sidottua, vaan elämä on monella eri paikkakunnalla. Kunnallisvero tulee voida jakaa useampaan osoitteeseen, palveluita tulee saada joustavasti ja hallinto ei saa vääristää kuntataloutta.  

  

Meidän on lähdettävä siitä, että huhtikuussa 2021 juhlimme hilpeissä tunnelmissa kovan työn jälkeen toteutunutta keskustan marssia kuntien ja kaupunkien valtuustoihin. Keskustan tulee ammentaa paikallisuudesta ja kuulevista korvista kaikkialla Suomessa Jatkossakin. Keskustan tulee olla paikallisesti luotetuin puolue.