Lapsiperheköyhyyden kokemuksia keräävään kyselyyn lähes 300 vastausta

Kansanedustaja ja edus­kun­nan köy­hyys­ryh­män va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Hilkka Kemppi (kesk.) on käynnistänyt kokoavan selvitystyön lapsiperheköyhyyden poistamiseksi. Selvitystyötä tukee koottu asiantuntijaryhmä, joka on kokoustanut noin kerran kuukaudessa.

Selvityksen tueksi tehtiin toukokuussa sosiaalisen median kautta jaettu sähköinen kysely, jolla kerättiin ihmisten kokemuksia ja tarinoita arjesta, silloin kun rahasta on tiukkaa. Viikon verran auki olleeseen kyselyyn saatiin 279 vastausta, pääosin lapsiperheiltä, mutta myös läheisiltä ja ammattilaisilta.  Kyselyssä kysyttiin myös koronakriisin vaikutuksista perheiden arkeen ja toimeentuloon sekä ajatuksia siitä, miten lapsiperheiden köyhyyteen voitaisi puuttua.

 

Kyselyn avulla asiantuntijaryhmä haluaa ymmärtää tilanteita tutkimusten takana. Materiaalista nousi esiin sekä vanhempien riittämättömät tulot että korkeiden kustannusten tuomat haasteet esimerkiksi asumisessa, liikkumisessa ja ruokaa ostettaessa. Välttämättömiäkään tavaroita ei aina pystytä hankkimaan ja toisaalta ennakoimattomat menot voivat romuttaa perheen talouden kuukausiksi. Ruokakustannukset vievät suuren osan perheiden budjetista eikä laadukkaaseen ja terveelliseen ruokaan ole aina varaa.  Kyselyyn vastanneiden kommenteissa nousi esille jatkuva rahojen laskeminen sekä vähävaraisuuden tuoma häpeä ja stressi, joka heijastui jopa arvottomuuden ja kakkosluokan kansalaisuuden kokemuksina. Huoli lasten asemasta ja köyhyyden takia kiusatuksi joutumisesta huolestuttivat useaa vastaajaa.

 

Koronakriisin mukanaan tuoma epävarmuus heijastui vahvasti perheiden arkeen. Lomautuksen ja irtisanomiset ovat vaikeuttaneet perheiden toimeentuloa ja etäkoulunkäynti on tuonut lisäkustannuksia esimerkiksi laitehankintojen ja kasvaneiden ruokakustannusten myötä.

 

Kansanedustaja Hilkka Kemppi ja koko asiantuntijaryhmä haluavat kiittää kyselyyn vastanneita arvokkaasta tiedosta. Kyselyn tarkemmat tulokset julkaistaan syksyllä osana selvitystyön loppuraporttia.