Perhekeskukset laajennettava koko Suomeen

Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi toissapäivänä rahanjaosta uusille sosiaali- ja terveyskeskuksille. Avustuksia sote-keskusten perustamiseen voivat hakea joulukuusta lähtien eri maakuntien kunnat ja kuntayhtymät yhdessä.

– Ministerin tiedotustilaisuus painotti lääkäripalveluita ja siitä unohtui kriittinen tarve ennaltaehkäisevän tuen kehittämiselle. Perustason palveluiden vahvistamisessa tarvitaan muutakin kuin lääkäreiden lisäämistä. Sote-keskuksia kehitettäessä on kriittistä tukea esimerkiksi varhaisen tuen lisäämistä Perhekeskusten kautta. Ilman panostuksia varhaiseen tukeen on turha kuvitella, että erikoissairaanhoidon kustannukset pienenisivät, kansanedustaja Hilkka Kemppi painottaa.

– Ministerin tulee ottaa Perhekeskukset vahvemmin mukaan. Sote-keskuksille varattuja rahoja tulee jakaa esimerkiksi jo monitoimijaisten perhekeskusten laajentamiseen valtakunnalliseksi malliksi. Meidän tulee pitää huolta siitä, että varhainen perheiden tuki toteutuu koko maassa, ja että perhekeskukset jalkautuvat kaikkialle Suomeen, visioi Kemppi.

Hallitus on päättänyt aiemmin tukea lapsiperheiden arjessa pärjäämistä Sipilän hallituksen käynnistämän Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman työtä jatkamalla. Perhekeskukset tuovat palvelut lähelle lapsiperheitä ja heidän arkeaan ja kokoaa lapsiperheiden palvelut toimivaksi ja yhteensovitetuksi kokonaisuudeksi yhteen paikkaan. Myös Keskustan eduskuntaryhmä julkaisi keskustelunaloitteensa lapsiperheiden tukemisesta ja syntyvyydestä tänään Eduskunnassa. Suomen syntyvyys laskee jo yhdeksättä vuotta peräkkäin, mutta onneksi kehitykseen voidaan vielä vaikuttaa.

– Kannan huolta mielenterveydestä, köyhyydestä ja palveluiden saatavuudesta. Oleellista on sosiaalialan ilmiöiden kampittaminen, jossa sote- tai sivistyspalveluissa eivät voi kumpikaan toimia yksin. Lapsi- ja perhepalveluissa tarvitaan monitoimijaista yhteistyötä, mitä esimerkiksi perhekeskuksiin on rakennettu. Tämän vuoksi perhekeskuksia tulee kehittää niin sote-rahoista kuin sivistyspoliittinen investoinneistakin. Esimerkiksi Varhaiskasvatuksen tasa-arvorahojen kautta voidaan tukea niitä hyviä varhaiskasvatuksen malleja, joita Lapsi- ja perhepolitiikan muutosohjelman aikana on syntynyt ympäri Suomea.

Perheiden tarpeiden ja kansallisten linjausten mukaisia perhekeskusmalleja on kehitetty kaikissa maakunnissa.

– Kehitystyötä tulee jatkaa. Esimerkiksi omassa kotikunnassani Asikkalassa perhekeskuksen keskeisinä toimijoina ovat hyvinvointipalvelut, koulu, varhaiskasvatus, järjestöt, seurakunta sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän neuvolapalvelut ja lapsiperheiden Arjen tuen -palvelut. Malli on koettu toimivaksi ja sen avulla toivotaan kehitettävän esimerkiksi imettämisen tukea ja ennaltaehkäiseviä mielenterveyspalveluita, Kemppi päättää.