Ikäihmisillä on oikeus oppia

Tänään alkaa valtakunnallinen vanhustenviikko. Vanhustenviikkoa vietetään tänä vuonna 6.10.-13.10.2019 teemalla Varaudu vanhuuteen – Gardera dig för ålderdomen – Ráhkkan boarisvuhtii.

Ikääntymisestä käytävään keskusteluun tulee tuoda positiivisuutta. Suvaitsevan asenneilmapiirin luominen on meidän yhteinen tehtävämme. Jos puhumme ikääntymisestä vain kulueränä tai kasvavana ilmiönä, menetämme sateenkaaren monta väriä.

– Ikääntyminen on luonnollinen osa elämää. Ei voi olla niin, että elämää eletään vain työn tai uran vuoksi – vaan kokonaisuuden, perheen ja oppimisen vuoksi. Meidän tulee aktiivisesti vähentää esimerkiksi muistisairauksiin liittyviä negatiivisia käsityksiä ja lisätä parempaa ymmärrystä siitä, mitä muistisairaana eläminen tarkoittaa ja miten muistisairaita ihmisiä pystytään parhaiten tukemaan. Meidän tulee avata sitä, miten Ikäihminen oppii ja oivaltaa ja voi antaa itseään nuoremmille sukupolville paljon, kansanedustaja Hilkka Kemppi tiivistää.

– Oppiminen ei se saa loppua siihen kun koulut päättyvät, vaan myös ikäihmisillä on oikeus oppia. Uusia taitoja voi oppia myös esimerkiksi muistisairauden kanssa, jos ympäristö tukee taitojen säännöllistä käyttöä. Ikääntymisen tukena järjestettävä päivä- ja virkistystoimintaa auttaa mieltä ja kehoa pysymään kunnossa. Sote-lait eivät tue ikäihmisten sivistystyötä vielä riittävällä tavalla, Kemppi painottaa.

Ikäihmisten varhaisiin tukitoimiin tulee löytyä resursseja, jotta toimintakyky säilyy ja kotona asuminen on mahdollista mahdollisimman pitkään. Esimerkiksi Asikkalan kunta antaa kaikille 65-vuotta täyttäneille maksuttomat liukuesteet, jotta liikkuminen olisi helpompaa ja turvallisempaa ja uskoo, että tämä vähentää sote-palveluiden tarvetta. Samalla tavalla mieltä tulee jumpata. Hyvinvointi-investoinnit ovat rahaa, jonka avulla voimme auttaa kuntalaisia pysymään turvassa.

– Myös asuinympäristön tulee olla sellainen, että se on helposti hahmotettava ja esteetön. Se mahdollistaa toimimisen, vaikka liikkuminen ja muu toimintakyky sekä aistien toiminta heikkenevät kaikilla meistä jossain vaiheessa. Ympäristön tulee tuottaa myönteisiä elämyksiä ja kannustaa ikäihmisiä juttelemaan naapurin kanssa. Lisäksi esimerkiksi lähimetsän hyvinvointivaikutukset ovat tutkitusti kiistattomat. Jo kymmenen minuutin oleilu luonnossa alentaa sykettä, Kemppi lisää.