Hallitus ottaa myös Lahden, Jyväskylän ja Kuopion mukaan kehitykseen

Samalla kuin Lahti kasvatti upeasti mainettaan maailmalla voittamalla vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupungin tittelin, valtiovarainministeri Mika Lintilä korosti YLE uutisissa (20.6.) Lahden ja muiden suurten kaupunkiseutujen mahdollisuuksia kehittää ympäristöosaamista myös täällä Suomessa. Valtiovarainministeri Mika Lintilän mukaan uusi hallitus aikoo painaa kaasua maakuntien suuntaan. Hallitus aikoo tulevina vuosina vauhdittaa asuntotuotantoa ja liikennehankkeita myös Lahdessa. Hallitusohjelman mukaan uusia hankkeita kaavailaan yli sadantuhannen asukkaan kaupunkeihin eli tällä hetkellä niitä edustavat Lahti, Jyväskylä ja Kuopio. Sopimusmenettelyn laajentaminen ja sen piiriin pääsy on selkeä viesti, että valtio uskoo entistä useampien kasvukeskusten Suomeen.

Meidän on pidettävä vauhti päällä koko Suomessa, muuten työllisyystavoite ei toteudu. Lahden seudulla on erityisesti mietittävä miten työllisyyskehitystä voidaan vauhdittaa ja työllisyyttä edistää. Esimerkiksi Lahden seudun haasteena on nuorten osattomuuteen ja pitkäaikaistyöttömyyteen puuttuminen. Työllisyystoimijoiden lisäksi apua tarvitaan myös valtiolta. Osaltaan tähän vastaa MAL-sopimusten laajentaminen Lahteen tällä hallituskaudella.

Kun sopimuksia uusille kaupunkiseuduille solmitaan, tulisi sopimuksia myös uudistaa kattamaan laajemmin kaupunkien kestävää kasvua. Tästä löytyy hyviä esimerkkejä esimerkiksi Lahdessa, joka on jo nyt luopunut kivihiilestä, tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä ja on kokeillut erilaisia ympäristötekoja kunnianhimoisesti. Uudisrakentamistavoitteiden ja liikenneinvestointien lisäksi uusia sopimuskohtia voisivat olla esimerkiksi kaupunkien kasvua vauhdittavat satsaukset älyliikenteeseen ja älykkäisiin sähköverkkoihin sekä rakennusalan digitalisaatioon, Suomen ilmastotavoitteita toteuttava puurakentamisen ja kiertotalouden edistäminen sekä olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuusremonttien edistäminen. Näillä kaikilla tavoitteilla on myös merkittävää työllisyysvaikutusta. Jos kokemukset olisivat hyviä, voitaisiin uusia sopimuskohtia laajentaa myös vanhoihin MAL-seutujen tuleviin sopimuksiin ja täten jouduttaa myös esimerkiksi pääkaupunkiseudun ympäristötavoitteita.