Hallitusohjelma toteuttaa kansan toiveita

Suomella on uusi hallitus ja tahti. Ohjelmassa korostuu varhainen tuki, turva elämän varrella ja työllä ja yrittäjyydellä pärjääminen. Metsien käyttöä ei rajoiteta edellisen vaalikauden opposition uhkailuista huolimatta, vaan hallitusohjelma näkee metsät yhtenä ratkaisuna ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Suomalaisen puhtaan ruoan tuotantoa tuetaan jatkossakin ja ansiotuloverotus tai yrittäjien verotus eivät kiristy. Olen kiitollinen kuluneista neljästä viikosta hallitusneuvottelijana ja samalla vastuullisesta alkutaipaleesta vasta valittuna kansanedustajana.

Erityisen ylpeä olen hallitusohjelman varhaisen tuen panostuksista, jonka eteen olen tehnyt paljon töitä. Varhaiskasvatuksen laatua parannetaan, ryhmäkokoja pienennetään ja jokaiselle lapselle taataan mahdollisuus täysipäiväiseen varhaiskasvatukseen. Laadun ja tasa-arvon kehittämiseksi jatketaan myös kuluneilta vuosilta tuttua LAPE-työtä toimintakulttuurin muutosta myöten. Tavoitteena on mm. edelleen helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista lisäämällä työajan joustoa.

Perhevapaauudistus pääsee vihdoin eteenpäin. Isien vapaat pitenevät ilman, että äitien käytettävissä oleva osuus vähenee. On myös tärkeää, että kotihoidontuki säilyy vaihtoehtona. Hallitus selvittää mahdollisuuden maksaa etuus myös lasta hoitavalle isovanhemmalle. Kotihoidontuki on perheiden laajasti käyttämä etuus, joka tuo pikkulapsivaiheeseen joustoja, joita perheen ja työelämän yhdistämisessä tarvittaisiin laajemminkin. Perhevapaauudistuksessa huomioidaan yrittäjät ja monimuotoiset perheet. Vanhemmuuden kustannuksia työnantajalle tuetaan edelleen, kun 2500€ kertakorvaus äidin työnantajalle säilytetään. Uskon, että sitä aletaan hyödyntämään entistä enemmän, kun saamme helpotettua byrokratiaa sen ympärillä.

Kiersin eduskuntavaaleissa satoja tilaisuuksia. Suurin viesti oli se, että koulutuksen perusta tulee laittaa kuntoon. Nyt peruskoulutuksessa käynnistetään laatu- ja tasa-arvo-ohjelma oppimistulosten parantamiseksi ja -erojen kaventamiseksi. Varhaisiin vuosiin panostetaan keskustan mallin mukaisella pienten lasten koululla: esiopetuksesta ja perusopetuksesta kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta muodostetaan nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus. Siirtyminen tapahtuu joustavasti siinä vaiheessa, kun perustaidot ovat hallussa.