Kaksi väyläinvestointia Asikkalaan ja suunnitelmarahat VT24 ruuhkien nopeuttamiseksi

14.12.2022

 

Valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä vuoden 2023 talousarvioesityksestä. Talousarvioesityksen sisällytetyistä jakamattomista varoista eli ns. “joululahjarahoista” osoitetaan reilu potti Asikkalaan: 100 000 euroa annetaan eteläisen Päijänteen laivaväylän jatkamiseen Lehmonkärjen vierasvenesatamaan ja 400 000 euroa Asikkalan Viitailantien kunnostukseen.

 

  • Lämmin kiitos yhteistyöstä näiden tärkeiden parannusten mahdollistamiseksi Asikkalaan. Tiehankkeita meillä riittää tulevallekin vuosille, mutta Viitailantien kunnostus on hyvä askel parempaa päin. Kunnostusta vaativa Viitailantie on monen päivittäinen työmatka ja tien varrella on elinkeinotoimintaa. Tien kunnostustarve parantavat turvallisuutta huomattavasti ja siksi olen ajanut sitä voimakkaasti, Kemppi toteaa.
  • Olen tehnyt Lehmonkärjen laivareitistä jo kaksi talousarvioaloitetta ja siksi hankkeen eteneminen on iso juhlan paikka. Lehmonkärjestä on muodostunut viime vuosina yksi eteläisen Päijänteen suosituimmista vierasvenesatamista. Satamasta löytyy Päijänteen kansallispuiston virallinen ja ainoa opastuspiste ja satama on lyhyin reitti Päijänteen kansallispuiston upeaan Kelventeen saareen. Uutta väylää tulee merkitä noin kolmen kilometrin verran. Lehmonkärjen satama on käyttökelpoinen piste myös järvipelastustoimintaan. Tämä laivareitti edistää vesimatkailua ja on siksi lottovoitto koko Asikkalan kunnalle. Hanke ontoksi Hämeen kansanedustajien yhteisistä talousarvioaloitteista, Kemppi lisää.

 

Kansanedustaja Hilkka Kemppi käynnisti kaksi vuotta sitten Päijät-Hämeen maakuntaliiton kanssa hankkeen, jonka tarkoitus on edistää VT24 pitkäjänteistä kehittämistä. Työhön on osallistunut aktiivisesti seitsemän kuntaa, kolme maakuntaliittoa, kaksi ELY-keskusta ja monta muuta elinvoimatoimijaa. Valtion joululahjarahoissa on mukana myös VT24 Holman liittymän suunnittelurahat 100 000 euroa.

 

  • Tämä rahapotti toimii valtion päänavauksena VT24 matka-aikojen nopeuttamiselle ja turvallisuuden parantamiselle. On selvää, että valion rahat ovat edellytys VT24 elinvoiman kehittämiselle. Tavoitteenamme on nopeuttaa työssäkäyntiä sekä lisätä yritystoimintaa. Hankkeen osalta neuvottelemamme Lahden uusi MAL-sopimus on isoin voitto, sillä Holman liittymän toteutus on sisällytetty sopimuksen tulevien vuosien hankkeisiin.

 

Uudenmaan ELY-keskuksen juuri valmistuneessa merkittävän tieverkon palvelutasoselvityksessä tunnistettiin valtatie 24 eteläosassa välillä Lahti—Asikkala paljon puutteita. Sujuva valtatieyhteys vt 4:ltä Kariston liittymästä Holma risteysalueen kautta valtatie 24:lle Vääksyn suuntaan parantaisi edellytyksiä kehittää Lahden keskusta-alueen kestävää liikennettä, koska läpi kulkeva liikenne ohjautuisi kaupungin keskustan sijaan sujuvasti valtateitä pitkin.