Sanat äiti ja turvallisuus sopivat hyvin yhteen

Viime vuosien aikana maailmassa on tapahtunut muutoksia, joita emme voi sivuuttaa. Meidän on osoitettava johtajuutta vastataksemme muuttuneeseen turvallisuusympäristöön ja koronan murheisiin. Jos on olemassa äidinvaistoja, niin niistä ei liene nyt haittaa.

Vasta Ukrainan sodan myötä olen hahmottanut, miksi äitejä tarvitaan turvallisuuskeskustelussa.

Suomi ei olisi selvinnyt itsenäisyyteen johtaneista sotavuosista ilman kotirintaman naisia, jotka tekivät pitkää päivää ja ehtivät moneen rooliin. Äidit olivat sodassa lohdun tuojia, toivon antajia ja lopulta väsymättömiä jälleenrakentajia.

Äitiyteen liittyy aina lupaus hyvästä tulevaisuudesta ja pyrkimys turvallisuuteen. Lapsen synnyttyä on luvattava itselleen, että kaikki menee hyvin. Lapsen tarpeiden täyttäminen, kiintymyssuhteen toteutuminen, läsnäolo, äidin omien tarpeiden kuunteleminen, kasvatusmetodien oikea valitseminen ja niiden noudattaminen tai vaikkapa kysymys lapsen hoidosta tai työelämään palaamisesta sisältävät kaikki mahdollisia lupauksia. Painavin lupaus omalle lapselle on aina se, että ei ole mitään hätää.

Monet äidit ympärilläni miettivät, miten kertoa sodasta lapsille. Se, miten sanoitamme sotaa lapsillemme, on kieltämättä merkittävää. Äitien rooli juuri pelkojen selättämisessä on suuri. Pelko taas ruokkii vihaa ja katkeruutta. Rehellisyyden arvo on merkittävä, mutta toivon ettemme siirrä raskaita tunteita kohtuuttomasti pienten ihmisten ja sitä kautta Suomen vuosikymmenien taakaksi. Tässä tehtävässä monet äidit etsivät nyt tasapainoa. Jos haluaa korjata yhteiskuntaa, on aloitettava omasta perheestä.

Hyvä äitiys voi olla ratkaisevaa. Maaliskuun alussa Ukrainan puolustusministeriö ilmoitti, että vangitut Venäjän sotilaat luovutetaan heidän äideilleen, jos nämä tulevat noutamaan heidät. Venäjällä toimii Sotilaiden Äidit -järjestö, joka toimillaan pyrkii auttamaan kadonneiden poikien löytämisessä. Virallisesti Venäjä ei käy sotaa, eikä sen sotilaita ole lähetetty sotatoimialueelle. Sotilaita kuitenkin katoaa ja äidit etsivät heitä. Äitien työ Ukrainan sodassa on merkittävää juuri rauhan kannalta. Toivon, että sillä on vaikutusta.

Viime kädessä kiistat äitiyden valinnoista kiteytyvät aina siihen, mitä on hyvä äitiys.

Äitiys on siis lahja yhteiskunnalle.

Jokainen äiti on omalle lapselleen paras. Jokainen äiti on myös Suomelle tärkeä. Äitiys voi lopettaa sotia ja rakentaa parempaa.