Kemppi Euroopan neuvostossa: Lapsia suojeltava haitalliselta median materiaalilta

Kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta pitää tärkeänä, että lapsia suojellaan verkossa leviävältä pornografiselta materiaalilta ja myös sodan väkivaltaisimmalta kuvastolta. Kemppi puhui aiheesta, kun Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous maanantai-iltana käsitteli ranskalaisen kansanedustajan Dimitri Houbronin aiheesta laatimaa raporttia.

Kemppi tuki erityisesti Houbronin ehdotusta siitä, että Euroopan neuvoston jäsenmaat mahdollistavat lainsäädännöllä lapsilukkojen, mainosestojen ja iän määrittelemiseen toimivien ohjelmien käyttöönoton. Lisäksi Kemppi nosti puheessaan esiin seksuaalikasvatuksen merkityksen.

”Koulut ovat tärkeässä roolissa kriittisen ajattelun ja seksuaalikasvatuksen edistämisessä. Suomalaisissa kouluissa kiinnitetään erityistä huomiota itsemääräämisoikeuteen ja henkilökohtaisen tilan kunnioittamiseen. Kattava seksuaalikasvatus tulisi aloittaa varhaislapsuudessa keho- ja rajatietoisuudella”, Kemppi mainitsi.

Medialukutaito valmistaa kohtamaan häiritsevää materiaalia

Myös medialukutaito on tärkeää, koska lapset tulevat kaikista varotoimenpiteistä huolimatta törmäämään häiritsevään materiaaliin.

”Aikuisten on oltava tietoisia siitä, mitä lapset verkossa tekevät. Vanhemmat ja opettajat voivat varoittaa lapsia siitä, että he saattavat nähdä esimerkiksi videoita alastomista ihmisistä, ja valmistaa heitä toimimaan tällaisissa tilanteissa. Tärkeää on, että lapsia ei jätetä yksin käsittelemään tunteita, joita häiritsevä materiaali herättää.”

Pornografinen materiaali voi vääristää lapsen kuvaa normaalista seksistä, tasa-arvoisesta suhteesta ja saattaa haitata myös hänen vartalokuvaansa ja sosiaalisten taitojensa kehittymistä.

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on maanosan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Jäsenmaiden kansanedustajista koostuva parlamentaarinen yleiskokous on koolla Ranskan Strasbourgissa ja etäyhteyksin 25.–28. huhtikuuta.

Lisätiedot:
Kansanedustaja Hilkka Kemppi 0400 181 115, hilkka.kemppi(at)Eduskunta.fi