Yritysten aluetuet nousevat Itä-Hämeessä ja Padasjoella 

Elinkeinoministeri Mika Lintilä on laittanut lausuntokierrokselle asetusluonnoksen uusista yritystukialueista. Jos esitys toteutuu niin jatkossa Päijät-Hämeessä Hartola, Sysmä, Padasjoki ja Heinola kuuluvat korotetun II-aluetuen piiriin.  Tämä tarkoittaa sitä, että yritykset voivat saada näillä alueilla investointeihinsa korkeamman EU-tuen.

 

 

 

  • Luonnos on hyvä. Päijät-Hämeen reuna-alueiden saaminen korotettuun tukiluokkaan on suuri aluepoliittinen edistys. Olen peräänkuuluttanut koheesiorahojen jakoon uusia kriteerejä, jotta alueiden sisäiset erot pystyttäisiin huomioimaan paremmin. Hämeen maakunnat ovat olleet aluetuissa väliinputoajia ja nyt saamme tässä suunnassa kaivattua muutosta, mikäli esitys hyväksytään. Olen ollut vahvasti vaikuttamassa siihen, että esitys on tämän näköinen, Kemppi kertoo.

 

 

 

Tukialueita määriteltäessä on otettu huomioon erityisesti alueen bruttokansantuote ja työttömyysaste. Esityksen tullessa hyväksytyksi Hartolan, Sysmän, Padasjoen ja Heinolan alueella toimivat yritykset voivat saada investointitukea pienille yrityksille 35 %, keskisuurille yrityksille 25 % ja suuryrityksille 15 %.

 

 

 

  • Tämä muutos tulee tarpeeseen aivan viimetippaan. Osaajapula on vaivannut yritysten kasvua pitkään ja erityisesti se näkyy maakunnan reuna-alueilla. Myös Ukrainan sota sumensi investointinäkymiä entisestään. Tämän tuen tavoitteena on tietenkin maakunnan taloudellisen kehityksen tukeminen. Ilman kaikkien maakunnan kuntien elinvoimaa se ei onnistu. Nyt pyrimme ohjaamaan investointeja muuallekin, kun vain maakunnan keskusalueille. Elinvoiman myötä ihmisillä on työpaikkoja, tieverkostoa kehitetään ja esimerkiksi palvelut pysyvät laadukkaina kaikkialla maakunnassa. Uskon, että tällä esityksellä on kauaskantoisia vaikutuksia, Kemppi päättää.

 

 

Asetusluonnos laitettiin lausuntokierrokselle eilen ja lausuntoaika kestää kaksi viikkoa.