Keskustan sivistysvaliokuntaryhmä: Toisen asteen lähikoulu parantaa koulutuksen saavutettavuutta

Keskustan sivistysvaliokuntaryhmä vaatii toisen asteen lähikoulun selvittämistä osana hallituksen asettamaa toisen asteen koulutuksen uudistamishanketta, mistä hallitus tiedotti tänään.

 

Keskustan esittämä toisen asteen lähikoulu tarkoittaa sitä, että ammatillisen koulutuksen yleissivistävät opinnot suoritettaisiin omalla kotipaikkakunnalla tai lähellä kotiaan sijaitsevassa lukiossa tai päinvastoin.

 

Esimerkiksi nykyisin monen 16-vuotiaan ammatillisen koulutuksen aloittavan nuoren tulee pakosta muuttaa pitkän välimatkan vuoksi kotoaan opiskelupaikkakunnalle. Toisen asteen lähikoulussa näin ei tarvitsisi tehdä, mikä edistäisi toisen asteen koulutuksen saavutettavuutta. Toisen asteen lähikoululla olisi mahdollisuus myös lisätä lukioiden opiskelijamääriä, millä olisi eritoten pienille lukioille merkittävä vaikutus.

 

Koulutuksen tulee olla alueellisesti saavutettavaa ja laadukasta niin peruskoulusta korkeakoulutukseen saakka. Keskustan eduskunnan sivistysvaliokuntaryhmä toteaakin olevan erittäin hyvä, että hallitus on asettanut toisen asteen koulutuksen uudistamishankkeen näitä asioita selvittämään.

 

Hankkeessa etsitään ratkaisuja ensinnäkin toisen asteen saavutettavuuteen nuorten ikäluokkien pienentyessä. Ja toiseksi työelämä vaatii uutta osaamista, minkä vuoksi koulutuksen sisältöjä tulee voida yhdistellä nykyistä joustavammin. Tämä on eduskunnan käsittelyssä olevan koulutuspoliittisen selonteon tavoitteiden mukaista.

 

Keskustan sivistysvaliokuntaryhmä kiittää hallitusta myös siitä, että hankkeen tarkoituksena on varmistaa oppivelvollisten koulutuksen hyvä saavutettavuus ja laatu sekä vastata jatkuvan oppimisen tarpeisiin.

 

Uudistamishankkeen esitysten on tarkoitus valmistua ensi vuoden kesäkuuhun mennessä.

 

Keskustan sivistysvaliokuntaryhmään kuuluvat eduskunnan sivistysvaliokunnan keskustalaiset jäsenet Hilkka Kemppi, Mikko Kinnunen ja Pasi Kivisaari, sekä varajäsenet Petri Honkonen, Hanna-Leena Mattila ja Jouni Ovaska.