Budjettiriihestä kestäviä päätöksiä

Politiikan syksy käynnistyi budjettiriihessä, jossa hallitus löysi sovun tulevan vuoden suuntaviivoista. Kun pöly mahdollisten odotusten, pettymysten, uhkakuvien tai onnistumisten osalta on laskenut, on hyvä katsoa suurta kuvaa.  Politiikkaa tehdään seuraaville sukupolville, jonka takia sen tulee olla kestävää. Jotta politiikka on kestävää, tarvitsemme kasvua, jotta pysymme talouden kehityksessä mukana. Kasvu taas edellyttää investointeja, rakenteellisia uudistuksia ja kulujen menokuria. Näiltä osin lähitulevaisuus on innostava.  

  

Syksyn talouden kasvuennusteet ovat iso mahdollisuus. Samaan aikaan on olemassa riski siitä, että kasvu tyssää pulaan osaavasta työvoimasta. Tämä on ympäri Suomen yrittäjiltä tullut vahva viesti. Siksi kaikki panostukset koulutukseen, tutkimukseen ja jatkuvaan oppimiseen tulevat tarpeeseen. Yksittäisen teon ei tarvitse olla suuri, kunhan lopputulos auttaa osaltaan eteenpäin. Budjetin jälkeen esimerkiksi opintotuen rinnalla sallitaan kaikille työnteko nykyistä ahkerammin ja kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä edistetään yhdessä yritysten kanssa. Opiskelijoille ja tutkijoille sekä heidän perheenjäsenillensä tuleva D-viisumi nopeuttaa maahantuloa. Oppositiosta huuteleville totean, että työllisyystoimia on päätetty valtiovarainministeriön mukaan lähes puolen miljardin arvosta. Tämä pitää sisällään muun muassa eläkeputken, työnhakuvelvoitteen ja työvoimapalveluihin panostamisen. Nämä ovat erinomaisia uudistuksia.  

  

Paras työllisyystoimi on yritysten toimintaedellytyksistä huolehtiminen. Tästä paras palkinto on ollut pitkin matkaa tulleet investointiuutiset. Budjetin päätöksistä esimerkiksi kotitalousvähennyksen nostaminen on merkittävä parannus yrittäjille. Kaksivuotisen kokeilun aikana vähennyksen enimmäismäärää korotetaan 2 250 eurosta 3 500 euroon ja korvausprosenttia nostetaan 40:stä 60:een silloin, kun kyse on kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöstä. Lisäksi samansuuruisen kotitalousvähennyksen saa määräaikaisesti ensi vuodesta alkaen myös öljylämmityksen korvaamiseen. Tämä auttaa muutoksessa esimerkiksi pienituloisia eläkeläisiä.  

  

Opettajana arvostan sivistyskentän hyviä uutisia. Tieteen rahoituksen turvaaminen ensi vuodelle on budjetin parhaita saavutuksia.  Korkeakoulujen perusrahoitus on lisääntynyt vaalikauden alusta 60 miljardin euron edestä ja kertaluontoisia panoksia on lähes 450 miljardin euron edestä. Toteutamme myös lupauksemme oppilashuoltoon panostamisesta. Kouluihin ja oppilaitoksiin saadaan lisää psykologeja ja kuraattoreja lasten ja nuorten tueksi. Kulttuurikentän ansainta on ontunut Koronan myötä. Tilanteeseen tulee turvallisuutta nyt, kun yksityisen kopioinnin hyvitys säilyy ja näyttelypalkkiomalli saa jatkoa. Se tarkoittaa työtä monelle kulttuurialan ammattilaiselle. 

  

Pidän tärkeinä myös hallituksen ilmastotoimia. Ne kannustavat tekoihin. On tärkeää, että me emme kurita niitä, jotka pystyvät tuomaan ratkaisuja ilmastokysymyksiin. Tähän ryhmään luen niin yrittäjät, maanviljelijät kuin metsänomistajatkin. Hallituksen päätösten myötä myös tälle alueelle tärkeät biokaasuinvestoinnit konkretisoituvat vihdoin, ilmastoystävällisiä rehuja tuetaan, avustusohjelma öljylämmityksestä luopumiseen saa uusia kierroksia, hiilensidontamarkkinoita edistetään, uusiutuvan dieselin verovapaus menee selvitykseen. Myös kotimaisen kalan kasvatusta edistetään. Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti näyttää mallia monessa!  

  

Poliisien määrärahat olivat kuuma peruna riihen alla. Riihen päätöksen mukaisesti poliisin määrärahoja lisätään kohdentaen resursseja harvaan asutuille alueille. On myös hyvä muistaa, että vuonna 2021 poliisien määrä on suurin aikoihin, noin 7450 poliisia. Tällä vaalikaudella tavoitteemme on saavuttaa 7500 poliisin taso. Tämä on hallitukselta arvovalinta turvallisuuden puolesta.  

  

Suomi kaipaa rohkeutta investoida, mahdollisuuksia työllistyä ja luottamusta perheellistyä – myös pitkällä aikavälillä. Näiden eteen olen tehnyt työtä ja teen jatkossakin. Vaikka olisinkin itse laittanut työllisyystoimiin lisää etunojaa, olen tyytyväinen neuvottelutulokseen. Olemme oikealla tiellä tarraamassa kasvuun kiinni.  

 

Kirjoitus julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa ja Seutu4-lehdissä 15.9.2021 sekä  Itä-Hämeessä 16.9.2021.