EVO:n kansallispuistohaaveissa paikallisia toimijoita ja alueen metsäkoulutusta ei saa sivuuttaa

Suomeen on perustettu joka hallituskausi uusia kansallispuistoja. Ympäristöministeriö on tänään esittänyt oman näkemyksensä, että toinen tällä hallituskaudella perustettavista uusista kansallispuistoista on Lammin Evon alue.

 

– On hienoa, että Evoa halutaan kehittää ja se nähdään monipuolisena alueena. Riemuitsen siitä, että alue on luontonsa ja sijaintinsa puolesta vetovoimainen. Esitystä kansallispuistosta ei voi kuitenkaan tehdä kuulematta paikallisia tai maa- ja metsätalousministeriötä. Tässä ympäristöministeriö on epäonnistunut. Evon kansallispuistohanke on herättänyt paljon keskustelua ja on kriittistä, että laaja vuoropuhelu alueiden toimijoiden kanssa käynnistetään viimeistään nyt viipymättä, Kemppi toteaa.

 

 

Evon alue koostuu vuonna 1994 perustetusta valtion retkeilyalueesta ja luonnonsuojelualueista, Hämeen ammattikorkeakoulun Evon opetusmetsästä sekä rantojensuojelu- ja soidensuojeluohjelma-alueista. Tämän lisäksi Evo on Etelä-Suomen tärkein lupametsästysalue. Evolla sijaitsee myös Partiolle osoitettu leirialue, jossa on vieraillut kymmenessä vuodessa yli 50 000 leiriläistä.

 

 

 

– On tärkeää, että  laadukas metsätalouden koulutustoiminta, metsästys ja Partiolaisten sekä muiden ryhmien leirikäyttö alueella turvataan jatkossakin. Kansallispuisto on vahva brändi, joka varmasti lisäisi alueen kiinnostavuutta ja tunnettuutta entisestään. Monessa suhteessa retkeilyalue tarjoaa kuitenkin paremmat kehittämisedellytykset mm. yksityisten palveluiden ja niin tarvitsemien investointien, kalastusmatkailun, metsästyksen sekä tutkimuksen ja opetuksen osalta. Nämä ovat niitä kysymyksiä, joiden ääreen on pysähdyttävä ennen päätöksiä, Kemppi kertoo.

 

 

– Kansallispuistojen perustaminen tapahtuu aina lainsäädännön kautta Eduskunnan enemmistön näkemyksen mukaisesti – ei yksittäisen ministeriön toimesta. Odotan myös maa- ja metsätalousministeriön kantaa asiaan, Kemppi lisää.

 

 

 

Kansanedustaja Kemppi järjestää yhdessä maa- ja metsätalousministerin erityisavustajan Teppo Säkkisen kanssa  Evon kansallispuistohankkeeseen liittyvän avoimen keskustelutilaisuuden keskiviikkona 9.12. klo 18 Lammilla (Turvantalo, Mommilantie 7).