Nopeat nettiyhteydet vihdoin harvaan asutulle seudulle – kiitos hallitukselle

Keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi kiittää valtioneuvostoa tuoreesta päätöksestä tukea laajakaistayhteyksien rakentamista.  Valtioneuvoston tuore päätös edistää yhteyksien paranemista etenkin harvaan asutuilla alueilla, mahdollistaen kunnollisen nettiyhteyden arviolta 10 000 asunnolle.

 

– Kiitos hallitukselle ja viestintäministeri Timo Harakalle toimivien nettien edistämisestä. Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat digiloikka etätöihin ja etäopetukseen.  Myös vapaa-ajan asunnot ovat tuen piirissä, mikä on oleellista etätöiden onnistumiseksi. Esitys edistää samalla monikuntalaisuuden mahdollisuutta monen kohdalla. Suomalaisilla tulee ollavapaus valita asuinpaikkansa, Kemppi iloitsee.

 

Laajakaistayhteyksien rakentamisen tuki on osa hallitusohjelmakirjausten toteuttamista. Nykyinen laki haja-asutusalueiden laajakaistalaista kumotaan ja korvataan lailla laajakaistarakentamisesta. Ehdotuksen mukaan tukikelpoisia olisivat pysyviin ja vapaa-ajan asuntoihin sekä yritysten ja julkishallinnon toimipaikkoihin toimitettavat liittymät. Kaupallisesti tarjolla olevat laajakaistayhteydet sekä suunnitelmat niiden rakentamiseksi kartoitetaan ennen hakumenettelyä.

 

– Olennaista on nopea ja tasalaatuinen yhteys, joiden pitää olla  toimintavarmoja myös ruuhka-aikoina. Määritelmä on teknologianeutraali, mutta hallituksen esityksessä todetaan näiden laatuvaatimusten toteutumisen edellyttävän käytännössä kiinteää verkkoa tai 5G:tä, Kemppi tarkentaa .