Vantaan väkivallantekoon koulun välitunnilla on puututtava samantien 

Toissa päivänä uutisoitiin Vantaalla 15.9.2020 tapahtuneesta alakoululaisten tekemästä vakavasta väkivallanteosta, jossa on loukkaantunut yksi alakouluikäinen lapsi.  Vantaan kaupungin tiedotteen mukaan väkivallanteko tapahtui kouluaikana välitunnilla. Kyseessä on koko Suomea koskettava ongelma.

 

  • Vantaan tapahtumat järkyttävät syvästi. Koulukiusaaminen on aina vakava paikka, mutta tämän tasoiset väkivallanteot eivät ole tavallisia. Poikkeuksellista tapauksella on myös se, että uutisoinnin mukaan koulukiusaaminen on ollut tiedossa, muttei siihen ole pystytty puuttumaan. Tämä on hätähuuto yhteisille säännöille, Kemppi kertoo.

 

Perusopetuslain mukaisesti jokaisella opetukseen osallistuvalla on oltava oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Työtä koulukiusaamisen ehkäisemiseksi on tehty paljon vuosien varrella eri kouluissa, mutta käytännöt ovat erilaisia ja kovin paikallisia. Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti viime vuoden lopulla työryhmän pohtimaan kiusaamisen ehkäisyä ja koulurauhaa. Työryhmän loppuraportti sisältää useita toimenpide-ehdotuksia, joita viedään eteenpäin.

 

Opetushallitukselle ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle on annettu tehtäväksi valmistella koulujen ja oppilaitosten menettelytapoja yhtenäistävä ohjeistus ennaltaehkäisyyn ja kiusaamiseen puuttumiseen sekä seurannan toteuttamiseen.

 

  • Pidän KIVA-koulu ohjelmaa hyvänä työkaluna, muttei se ole riittävä asiaan puuttumisessa. Tärkeää on oppilashuollon palveluiden toimiminen ja vahva monialainen verkosto koulun sisällä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) oppeja noudattaen. LAPEssa kehitettiin mm. poissaolomallia ja varhaisen puuttumisen työkaluja oppilashuoltoon ja lasten henkiseen pahoinvointiin. Ne tulee saada kiireessä eteenpäin jokaiseen kouluun, Kemppi kertoo.

 

  • Opettajana ajattelen, että oppilaiden keskittäminen kohtuuttoman isoihin yksiköihin pahentaa tilannetta, sillä lasten perheitä ei helposti kohdata ja tunneta, ja välitunnilla olevien valvonta vaikeutuu oppilasmäärät vuoksi. Myös koulun koolla on merkitystä lasten hyvinvointiin, Kemppi jatkaa.