Työpaikat ja työkyky ovat kovin ase uutta velkaa vastaan 

Hallitus löysi budjettiriihessä sovun ensi vuoden talousarvioesityksestä. Ratkaisuja on tehty tunnistaen ihmisten tuen tarve ja Koronan tuoma epävarmuus. Velkaantuminen huolettaa aivan aiheesta. Nyt on kuitenkin tärkeintä turvata suomalaisten työpaikat. 

 

On syytä olla avoin siitä, että alijäämää lisää merkittävästi rokotteiden ja koronatestauksen vielä ennakoimaton hinta. 

 

Päijät-Hämeen näkökulmasta budjetissa on kolme pääkohtaa: kunnat, kilpailukyky ja järjestöjen toimintaedellytykset.  

 

Kuntatalouden vahvistaminen on tärkeä poliittinen arvovalinta. Kaiken kaikkiaan hallitus on päättänyt kuntataloutta tukevista toimista tänä ja ensi vuonna yhteensä 2,7 miljardilla eurolla, joista jälkimmäinen osuus maksetaan vielä tänä syksynä. Kahdessa hallituskaudessa ei korjata kymmenien vuosien aikana kertynyttä kuntatalouden vajetta, mutta tuki Koronan torjunnassa on selkeä. Myös maakunnallista elinvoimaa Lahden seudulla lisätään, kun alueellisiin MAL-sopimuksiin lisätään tässä esityksessä puurakentamisen käynnistysavustusta ja avustuksia kunnallistekniikkaan. 

 

Annan tukeni hallituksen työllisyyspaketille ja päätetyille teoille teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi. Suomi tarvitsee vahvaa ja pitkäjänteistä työllisyyspolitiikkaa. Koronakriisin myötä tilanne Päijät-Hämeessä on mennyt huonompaan suuntaan työttömyyden kasvaessa kaikissa kunnissa vuoden takaisesta. Nyt on pidettävä huolta, ettei tilanteesta tule pitkittynyt ja että yritykset pärjäävät sumun ylitse. Työvoimapalveluiden kuntakokeilut alkavat vuoden vaihteessa, osaavan työvoiman haasteeseen puututaan mm. oppisopimusta laajentamalla ja teollisuuden kilpailukykyä parannetaan. Teollisuuden sähköveron laskeminen EU-minimiin ja väylämaksujen puolituksen jatkaminen ovat tästä erinomaisia esimerkkejä. Uusina toimina teollisuuden energiaveropalautusten osittainen jatko neljällä vuodella sekä päästökauppakompensaation jatkamiseksi laadittava uusi teollisuuden sähköistymistuki vahvistavat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Suomessa. 

  

Mielestäni on välttämätöntä, että Koronan myötä järjestöjen rahoitukseen tullut lovi korvataan vuodelle 2021 täysmääräisesti. Järjestöjen tekemä työ on korvaamatonta oli kyse sotesta, liikunnasta, kulttuurista, nuorisosta tai hevosista. Esimerkiksi Jyränkölän setlementti tekee tärkeää työtä Heinolassa mm. saattohoitoa tarvitsevien tukena tai Lahden ensi- ja turvakoti auttaa Päijät-Hämeen alueella mm. päihdeäitien kuntoutuksessa. Tämä työ olisi ollut vaakalaudalla, jos valtion myöntämästä rahoituksesta olisi jouduttu leikkaamaan.   

 

Budjettiriihen ydin on tarjota työtä, terveyttä ja turvaa. Koronan jälkeen kyse on pitkäjänteisestä urakasta. 

 

Kirjoitus julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa 18.9.2020