Lahti saatiin mukaan kaupunkien ekosysteemisopimuksiin ensimmäistä kertaa

Valtio ja yliopistovetoiset kaupungit sopivat ekosysteemisopimuksista, jotka mahdollistavat kaupunkien ja valtion tiiviimmän yhteistyön tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tueksi.  Ekosysteemisopimukset solmitaan pääkaupunkiseudun sekä muiden yliopistokaupunkien ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa. Lahti on mukana ekosysteemisopimuksissa ensimmäistä kertaa.

 

– Lahden mukanaolo on työvoitto. Tällä rahalla pystytään osaltaan vahvistamaan koulutusta, tutkimusta ja osaamista laajemminkin Lahden seudulla ja näin luomaan edellytyksiä uusille yrityksille ja työpaikoille. Hyöty säteilee pidemmällä aikavälillä koko maakuntaan, Kemppi kertoo.

 

Solmittavilla sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään vaikuttavuutta. Ne tuovat yhteen yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja rahoittajat vauhdittamaan innovaatioita, uutta liiketoimintaa ja uusia ratkaisuja asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Ekosysteemisopimukset toteutetaan osana uutta EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021–2027 –ohjelmaa.

 

– Aiemmin hankkeissa ovat olleet mukana vain Suomen kuusi suurinta kaupunkia, nyt tulevalla ohjelmakaudella kaupunkien määrä lisääntyy tuntuvasti. Kuuden suurimman kaupungin merkitys tälle maalle on kiistaton, mutta Suomi pärjää kestävästi vain sillä, että koko maan voimavarat ovat käytössä. Taloutta jälleenrakennettaessa tämä on entistäkin tärkeämpää, Kemppi täsmentää.