Keskusta tyrmää pelottelulinjan-Ilmastonmuutoksen ratkaisut vauhdittavat kasvua

Seutu4 mielipidekirjoituksessaan (19.2.2020) kansanedustaja Kalle Jokinen tyrmäsi hallituksen ilmastotoimet. Kuten Jokinen kirjoituksensa alussa totesi, nykyisessä ilmastokeskustelussa sorrutaan liikaa pelotteluun. Valitettavasti pitkäaikainen kansanedustaja Jokinen sortuu kirjoituksessaan itse samaan. Hallitus on lähtenyt etsimään kunnianhimoisesti ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja linjannut selvästi, että muutosten tulee olla sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisia. Keskustan paikka hallituksessa on pitää huolta, että tässä sopimuksessa pysytään.

Toisin kuin kansanedustaja Jokinen väittää, Vuosaaren ilmastokokouksessa tehtiin päätöksiä. Hallitus päätti laskea teollisuuden sähköveron EU:n minimiin asteittain vuodesta 2021 alkaen. Tällä päätöksellä vauhditetaan teollisuuden investointeja ja sitä kautta ilmasto kiittää. Samalla Keskusta tukee teollisuuden sähköistymistä, lisää työpaikkoja ja luo ennustettavuutta yrityksille. Ennustettavuus on tärkeää, jotta yritykset uskaltavat investoida Suomeen. Päätös on myös kädenojennus ennen kaikkea teollisille pk-yrityksille, sillä aiemmin vain suuret teollisuusyritykset ovat hyötyneet tästä energiaveron leikkurista.

Kuten kansanedustaja Jokinen kirjoittaa, on tärkeää tukea kotitalouksien mahdollisuuksia tehdä energiaremontteja. Hallituksen päätöksen myötä vuoden alusta on voinut saada jopa 4000 euroa hyvitystä oman kodin energiaremontteihin, kuten maalämpöön siirtymiseen. Pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa auto on useimmille suomalaisille välttämättömyys. On totta, että bensanhinnan korotus vaikuttaa erityisesti meillä maaseudulla, jossa omalle autolle ei ole vaihtoehtoja. Polttoaineiden hintaan tehdään nyt noin kuuden sentin inflaatiotarkistus, kuten on tehty myös aikaisempina hallituskausina energiaverouudistuksen jälkeen neljästi Kokoomuksen ollessa hallitusvastuussa. Keskusta torjui polttoaineiden lisäveronkorotukset ja niitä ei ole tulossa. Sekoitevelvoitteella ja biokaasun, synteettisten kaasujen ja sähköisen liikenteen edistämisellä saadaan parhaat arjessa toimivat tulokset aikaan.

Myöskään metsien kestävälle käytölle ei aseteta hallituksen toimesta rajoituksia. Suomalainen metsätalous ja lähiruoka ovat ilmastotekoja. Hallitus panostaa metsien kestävään kasvuun esimerkiksi tuhkalannoituksen tukemisen myötä. Tuhkalannoitus lisää puuston kasvua, parantaa vesitasapainoa ja vähentää maaperäpäästöjä. Fossiilisen energian ja muun saastuttavan toiminnan päästöjä on vähennettävä, sillä ihmiskunta ratkaisee maailman tulevaisuuden. Meidän velvollisuutemme yhteiskuntana torjua ilmastonmuutosta. On katsottava tulevaisuuteen ja vahvistettava luonnon hiilinieluja, mihin metsillä on merkittävä osuus. Metsät kasvavat enemmän kuin puuta käytetään. Siihen sitoutunut hiilivarasto kasvaa jatkuvasti.

Ilmakehä on kaikille yhteinen ja turhan kulutuksen vähentäminen ja kiertotalous on ensiarvoisen tärkeää, myös uusiutumattomien materiaalien korvaaminen kestävästi tuotetuilla uusiutuvilla raaka-aineilla.

 

Hilkka Kemppi Kansanedustaja

Sanna Heikkinen Orimattila Keskusta Pj

 

Kirjoitus julkaistu Orimattilan Sanomissa ja Seutu 4:ssa.