Puhe Eduskunnassa vammaisten oikeuksista

Vammaisilla henkilöillä on ehdoton oikeus työhön. Hienoa, että käymme ajankohtaiskeskustelun tästä asiasta.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemän selvityksen mukaan monet vammaiset henkilöt kokevat syrjintää työhönotossa ja vain harva ilmoittaa syrjinnästä viranomaisille.

Esimerkiksi Lahdessa on tehty loistavaa yhteistyötä vammaisten ja eritysesti kehitysvammaisten henkilöiden työllistymisen edistämiseksi. Pähee-työn osana tehtiin osuuskuntaselvitystä työmarkkinoille tukemiseksi. Haasteena osuuskunnassa varsinkin kehitysvammaisten osalta on se, ettei edunvalvonnasta oleva voi itse toimia osuuskunnan hallituksessa. Tämä on todellinen ongelma.Tampereella on omaiset perustaneet ”OMILLAAN” osuuskunnan, ja toiminnasta on hyviä kokemuksia sillä tavalla.

Lahdessa kehitettiin myös vertaisvalmentajatoimintaa. Ajatuksena on, että kehitysvammainen voi tukea toista työhönvalmennuksessa, tämä toiminta jatkuu edelleen. Vammainen henkilö toimii työhönvalmentajan rinnalla ja hyvinvointikuntayhtymä maksaa siitä palkkiota, joka on todella hieno juttu!

Tärkeää vammaisten ja muidenkin tukea tarvitsevien kohdalla olisi varmistaa työllistymisen tuki. Moni pystyisi oikeanlaisen tuen avulla työllistymään avoimille työmarkkinoille.

Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus on hyvästä syystä hallitusohjelmassa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on esittänyt aiheellisesti, että mm. työsyrjintään puuttumista laajennettaisiin.