Elämme kriittisiä hetkiä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi – sivistystoimijat eivät saa unohtua Sote-keskuksien rahaa haettaessa

Eduskunnan Sivistysvaliokunnan julkinen kuuleminen tänään nuorten mielenterveyttä koskevasta kansalaisaloitteesta nosti esiin useita näkökulmia. Yksi kuulemisessa selvästi esiin noussut huoli oli sote-keskuksien ympäri Suomea meneillään oleva rahoitushaku. Kuulemisessa asian nosti esiin Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos Jussi Pihkala ja kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk).

 

-Hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa. Lasten ja nuorten elämässä ei ole hallinnon siiloja, joten mitä ei tulisi uudistuksissakaan rakentaa. Ei saisi käydä niin että maakunnan sote-toimijat valmistelevat keskuksen rakentamisen yksin ja sivistys suunnitellaan liitettäväksi mukaan myöhemmin. Tällaista huolestuttavaa viestiä kuuluu paitsi ministeriön, mutta myös maakuntien päästä. Omien tonttien vartioinnille ei ole sijaa, kun kyseessä on lasten ja nuorten hyvinvointi, Kemppi tiivistää.

 

Tulevaisuuden Sote-keskusten rahoitushaut ovat käynnissä. Tarkoituksena on vahvistaa laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, joiden kautta ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla. Ohjelma tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Painopistettä siirretään ehkäisevään työhön. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) rahoittaa ohjelmatyötä.

 

-Maakunnallisten toimijoiden lisäksi ministeri Krista Kiurun tehtävä on varmistaa, että keskuksia kehittäessä kaikkialle Suomeen syntyy monialaisia perhekeskuksia perheitä ja nuorten mielenterveyttä tukeaksemme. Perhekeskusten kautta on mahdollista edistää monialaisia oppilashuoltoryhmiä, kehittää pahoinvointiin puuttumisen malleja ja auttaa esimerkiksi neuropsykologisista häiriöistä kärsiviä lapsia opinpolulla eteenpäin, Kemppi lisää.