Opetusministeri rikkoo puheillaan yhdessä sovittua – kärsijänä olisivat monilapsiset perheet

Opetusministeri Li Andersson kertoi lauantaina Ylen Ykkösaamun haastattelussa haluavansa pienentää kotihoidon tuen sisaruslisää.

  • Tämä olisi järjetön suunta tilanteessa, jossa syntyvyys laskee ja lastensaantiin tulisi kannustaa. Monilapsisissa perheitä tulisi kiittää ja kannustaa, ei lyödä raipalla, Kemppi painottaa.

Kotihoidontuen vastustajat näkevät tuen olevan ministeri Anderssoninkin puheiden mukaan ristiriidassa koulutuksellisen tasa-arvon kanssa.

  • Perheiden ja lasten etu tulee asettaa elinkeinoelämän tavoitteiden ohitse. Edes opettajana en voi määritellä jokaisen lapsen parasta yhden muotin mukaan, vaan perheille on annettava valinnanvaraa. Kotihoidontuen kokonaan tai osittain poistaminen ilman mitään vastaavaa korvaavaa vaihtoehtoa olisi lapsille selkeä heikennys. Ministerin puheet sisarlisän poistosta kohdistuvat juuri niihin perheisiin, jotka ovat jo valmiiksi monesti heikommassa taloudellisessa asemassa, Kemppi painottaa.
  • Lisäksi pidän erikoisena, että ministeri Andersson sekaantuu toisen vastuuministerin asioihin ehdottaessaan leikkausta sote-ministerin tontille ja lisäystä omalle tontilleen. Tästä ei ole yhdessä sovittu. Olisi sumuttamista parantaa perheiden asiaa varhaiskasvatuksessa heikentämällä samojen lasten sosiaalietuuksia, Kemppi tiivistää.

Kempin mukaan keskustalaisille on tärkeää se, ettei perhevapaiden uudistus ole tule oleman perheille leikkaus. Vanhempien tulee saada varhaisen tuen asiantuntijoiden tuella päättää taaperonsa hoidosta. Tätä tukea saa muun muassa neuvolasta. Valintaan vaikuttavat lapsen oppiminen, terveys, tahto ja valittavissa olevat vaihtoehdot.

  • Perhevapaauudistusta ei saa tehdä äitien vapaiden tai perheiden valinnanvapauden kustannuksella. Tähän olemme hallitusohjelmassa yhdessä sitoutuneet. Ministerin pitää noudattaa yhdessä sovittua, Kemppi lisää.