Naiset, rauha ja turvallisuus

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus kuuluvat tähän päivään, joka on naisten ja naiseuden kunniaksi perustettu. Pohdin toisinaan miten satun liian usein olemaan ensimmäinen tai toinen nainen poliittisissa nimityksissäni. Miten esimerkiksi 70 vuotta vanhassa Keskustan nuorisojärjestössä oli voinut olla ennen minua vain yksi naispuheenjohtaja, nykyinen ministeri Anu Vehviläinen? Tai miten Asikkalan kunnanvaltuuston puheenjohtajana on voinut olla ennen minua vain yksi nainen, kun kunnalla on ikää 170 vuotta. Naisten osuus politiikan johtotehtävistä on edelleen silmiinpistävän pieni.

Samapalkkaisuus ei ole edennyt, perheväkivaltaan ei ole onnistuttu puuttumaan riittävästi ja perhevapailta töihin palaaminen ei ole kaikille saumatonta. Suomen heinäkuussa alkavan EU-puheenjohtajakauden päällimmäinen viesti tulee olla ”Naiset, rauha ja turvallisuus”-julistuksen sanoma. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman tavoitteina on vahvistaa naisten roolia ja päätösvaltaa konfliktien ehkäisyssä, ratkaisemisessa ja rauhanrakentamisessa sekä lisätä merkittävästi naisten turvallisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Suomen koulutusjärjestelmä on paras tasa-arvotekomme. Amerikkalaisen professorin Steven Pinkerin mielestä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ovat vähentäneet erityisesti lukutaito ja koulutus, jotka ovat opettaneet ihmisiä kunnioittamaan toistensa oikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Väkivaltaa voidaan siis edelleenkin vähentää ja tasa-arvoa lisätä koulutuksen avulla. Kun maa on pieni, tavoitteiden on oltava suuria.

Yhteinen menestyminen auttaa myös yksilöä pärjäämään. Siksi tasa-arvopolitiikkaan kuuluu yhtälailla miesten aseman kohentaminen. Poikien koulunkäyntiin on panostettava, isien asemaa on parannettava erityisesti erotilanteissa ja on varmistettava, että huoltajuuskiistoissa viranomaiset tunnistavat mahdolliset perheväkivalta- tai mielenterveysongelmat. Pienten lasten vanhempien on voitava luottaa siihen, että työelämä kantaa perheen rinnalla.

Tasa-arvotyö ei saa herpaantua hetkeksikään. Samasta työstä on saatava sama palkka, tasa-arvoinen koulutus kuuluu kaikille ja kaduilla ja kodeissa on oltava turvallista. Vastuullista naistenpäivää kaikille!

 

Hilkka Kemppi