Kansanedustaja Hilkka Kemppi on jättänyt lakialoitteen etäopetuksen kirjaamisesta perusopetuslakiin  

Keskustan kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi on jättänyt 15 kansanedustajan allekirjoittaman lakialoitteen etäopetuksen kirjaamisesta perusopetuslakiin. Kemppi on viime kaudella jättänyt samasta aiheesta lakialoitteen. 

– Tällä hetkellä laki ei salli etäopetuksen toteuttamista peruskouluissa. Tästä huolimatta etäopetusta on järjestetty esimerkiksi kieliopetusta annettaessa, tukiopetustilanteissa ja muissa tilanteissa, joissa lapsen etu sitä vaatii. Tämä lakialoite turvaisi lapsen ja vanhempien oikeudet etäopetustilanteissa. Mahdollisuus etäopetukseen ei korvaisi läsnäopetusta vaan tarjoaisi sen rinnalle toisen oppimisympäristön. Etäopetuksesta on ollut etua esimerkiksi osalle autismi- ja neurokirjoon kuuluvista lapsista. Etäopetuksen toteuttaminen tulee aina tapahtua lapsen etu edellä. 

 – Etäopetuksen mahdollistaminen peruskouluissa toisi myös pienten kuntien lapsille yhdenvertaisempia mahdollisuuksia esimerkiksi kieliopintoihin ja kannustaisi kuntia yhteistyöhön.  

 

Kempin ehdotuksen pohjalta perusopetuslakiin päivitettäisiin etäyhteyksillä tapahtuvan opetuksen järjestämisen perusteet ja sen hyödyntämisestä tukiopetuksessa sekä erityisistä opetusjärjestelyjä vaativassa tilanteessa.  Lakiehdotus huomioi myös vuoroasuvat lapset, joissa etäopetusta voidaan antaa molempiin osoitteisiin. 

– Lakimuutos toisi joustavuutta opetukseen. Lähiopetuksen rooli on edelleen keskeinen, mutta samalla olisi pohja etäopetuksen perusteille. Samalla luotaisiin tarkemmat ohjeistukset erityistilanteisiin, joissa etäopetusta on jo nyt hyödynnetty, Kemppi kertoo.  

Tämän lisäksi perusopetuslakia tulisi Kempin mukaan etäopetuksen osalta täydentää uudella pykälällä, joka voidaan ottaa käyttöön tilanteissa, joissa tartuntatautilakia sovelletaan  

– Koronakriisi osoitti, että etäopetukselle peruskouluissa on joskus väistämätön tarve. Tämän kaltaisiin kriiseihin on varauduttava ennalta ja myös lain puitteissa opetuksen järjestäminen etäopetuksena tartuntatautilakia sovellettaessa tulisi olla mahdollista.  Etäopetuksen pedagogisten valmiuksien kehittäminen myös opettajankoulutuksessa on tärkeää, Kemppi tiivistää.