Keskusta esittää lähikoululisää turvamaan kylä- ja korttelikoulut  

Keskusta esittää vaihtoehtobudjetissaan lähikoululisän käyttöönottoa osana perusopetuksen rahoitusta. Lähikoululisä vahvistaisi pienempien koulujen toimintaedellytyksiä ja se kannustaisi kuntia lakkautusten sijaan kehittämään koulujaan. Keskusta osoittaa vaihtoehdossaan lähikoululisälle 3 miljoonaa euroa.   

   

– Yli puolet Suomen peruskouluista on lakkautettu viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Koulujen keskittäminen on kestämätöntä ja vaarantaa lasten oikeuden oppia. Koulujen lakkautuksia perustellaan usein taloudellisin perustein, mutta tilastot eivät puhu tämän puolesta, Keskustan varapuheenjohtaja kansanedustaja Hilkka Kemppi kommentoi.    

   

Keskustaedustajat kantavat erityistä huolta koulutuksen saavutettavuudesta. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) mukaan Suomen kouluverkko on jo niin harva, että lasten edun mukainen toiminta on paikoin haastavaa.  Samaan aikaan Tilastokeskuksen mukaan perusopetuksen reaalimenot ovat kasvaneet 9 % alle kahdessakymmenessä vuodessa, joten lakkautukset eivät ole tuoneet säästöjä. 

   

– Kannamme huolta pienempien koululaisten pidentyneistä koulumatkoista. Päivittäisiin koulumatkoihin käytettävä aika ei saa nousta kohtuuttomaksi. Matkat rasittavat ja vähentävät esimerkiksi lasten liikkumista. Kouluverkkopäätökset tulisi tehdä lapsen etua, ei hallinnon etua ajatellen. Lasten ääni jää koulujen lakkautuksissa usein kuulematta, keskustan kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Hanna Kosonen kommentoi.    

   

– On arvovalinta tukea koulutusta. Tavoitteena on, että perusopetus kyetään järjestämään kaikille lapsille yhdenvertaisena lähipalveluna ympäri Suomen. Koulut ovat tärkeä ja monin paikoin ainoa lähipalvelu maaseudun perheille, keskustan kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Markku Siponen päättää.