Edustaja Sammallahden vähättelevät kommentit vapaasta sivistystyöstä kertoo hallituksen ideologiasta

Eduskunnassa jatkettiin tänään keskustelua hallitusohjelmasta. Hallitusohjelmassa on linjattu muun muassa miljoonaleikkauksista vapaaseen sivistystyöhön. Täysistuntokeskustelussa edustaja Sammallahti vähätteli vapaata sivistystyötä mainiten, että se mahdollistaa esimerkiksi Raamattu-kurssien järjestämisen.

 

– Edustaja Sammallahden vähättelevä kommentti vapaan sivistystyön roolista kertoo selvää tekstiä puolueiden välisistä ideologisista erosta. Meille keskustalaisille vapaa sivistystyö on osaamisen kehittämisen väline, ja me haluamme tukea erilaisia polkuja oppia ja tunnistamme laajasti sivistyksen monet sävyt. Vapaan sivistystyön kenttä on laaja ja sen lokerointi yhden kurssin mukaan on laiskaa argumentointia. On valitettavaa, ettei hallituspuolueissa arvosteta esimerkiksi kansanopistojen tai liikunnan koulutuskeskusten roolia, Kemppi kommentoi.

 

Ennen vaaleja hallituspuolueiden edustajat kertoivat koulutuksen olevan erityissuojelussa. Nyt kuitenkin miljoonaleikkauksia kohdennetaan muun muassa kansalaisopistoihin, opintokeskuksiin, kesäyliopistoihin, kansanopistoihin ja liikunnan koulutuskeskuksiin. Koulutusleikkaukset tulevat kohdistumaan vapaan sivistystyön lisäksi myös erityisesti ammattikorkeakouluihin.

 

– Hallituksen päätösten myötä vapaan sivistystyön ja avoimen korkeakouluopetuksen maksut opiskelijalle nousevat. Hallitus osoittaa, ettei vapaa sivistystyö kiinnosta. Vapaan sivistystyön palveluita tulisi kasvattaa ja hyödyntää jatkuvan oppimisen palveluissa. Erityisesti maahanmuuttajien kotoutumis- ja koulutuspalveluissa sekä senioreiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten osallisuutta lisäävissä palveluissa vapaan sivistystyön roolia tulisi kasvattaa, Kemppi jatkaa.

 

 

– Olen opettanut vapaan sivistystyön puolella maahanmuuttajia, joille kurssi oli ainoa kunnon mahdollisuus oppia suomen kieltä ja päästä yhteiskuntaan kiinni. Vapaa sivistystyö auttaa myös erityisesti monia nuoria poikia pääsemään koulutukseen kiinni. Kun esimerkiksi ministeri Mari Rantanen oli puheenvuorossaan huolissaan jengiytymisestä, pyytäisin harkitsemaan vielä vapaan sivistystyön leikkauksia, Kemppi päättää.