Vastaukseni Taiteilija-lehden kysymyksiin kulttuuripolitiikasta

Taiteilija-lehti haastatteli minua Keskustan kulttuuripoliittisista ja kuvataidealaa koskevista linjoista. Alla vastaukseni koottuna.

 

Kerro lyhyesti puolueesi kulttuuripoliittisesta työstä ja mitä puolueesi on tehnyt kuvataidealan vahvistamiseksi?  

Olen johtanut Keskustan sivistyspoliittisen ohjelman valmistelua ja yhtenä kärkenä ohjelmassamme on taiteilijoiden toimeentulon vahvistaminen. Tällä vaalikaudella olemme vieneet keskustalaisen tiede- ja kulttuuriministerin johdolla läpi muun muassa VOS-uudistuksen, näyttelypalkkiomallin ja lainauskorvauksen. Näistä saavutuksista olen todella ylpeä ja haluan jatkaa näiden mallien kehittämistä.  

 
 

Mitä puolueenne tekee kuvataiteen rahoituskuopan korjaamiseksi?  

Haluamme vahvistaa taiteilijoiden toimeentuloa. Työtä tämän eteen on jo tehty VOS-uudistuksen, näyttelypalkkiomallin ja lainauskorvauksen myötä. Myös uutta kulttuurirahastoa säätiöiden ja valtion yhteistyönä ollaan toteuttamassa keskustan vaaliohjelman mukaisesti.

 

Valmistelemassani Keskustan sivistyspoliittisessa ohjelmassa olemme esittäneet mm., että kotitalousvähennystä laajennettaisiin niin, että kotijuhlissa taiteilijoille maksettu palkkio voidaan vähentää verotuksessa. Muutos pienentäisi kulttuurialan harmaata taloutta ja kannustaisi kulttuuripalveluiden nykyistä laajempaan kuluttamiseen. Haluamme myös lisätä kulttuuriseteleiden hyödyntämistä sote-palveluissa esimerkiksi organisaatiotaiteilijoiden keinoin. Kulttuurilähetteillä ja -seteleillä aktivoidaan eri ikäisiä osallistumaan esim. kulttuuritapahtumiin ja taidenäyttelyihin.  

Kannatan myös sitä, että sosiaaliturvaa uudistettaessa taiteilijat huomioitaisiin omana ryhmänään. 
 
 

Mitä kuvataidealan hallitusohjelmatavoitetta pidät kaikkein tärkeimpänä? 

 

Pidän tärkeimpinä kuvataiteen toimeentuloon ja rahoitukseen liittyviä kirjauksia ja erityisesti kokonaisuus 3. Toimeentuloa taiteesta puhutteli minua. Koronapandemia oli historiallinen koettelemus suomalaiselle kulttuurikentälle, ja siksi usko ja luottamus kulttuurin nousuun on palautettava. Kuvisopettajana ajattelen, että taidekasvatuksella on tässä kokonaisuudessa myös oma roolinsa.  

 
 

Kannattaako puolueesi näyttelypalkkiomallin laajentamista gallerioihin?  

Kyllä. Tämä tavoite on kirjattu johdollani valmisteltuun Keskustan sivistyspoliittiseen ohjelmaan. Keskusta sai kuluneella hallituskaudella aikaan päätöksen kuvataiteilijoiden näyttelypalkkiosta ja mallia tulee laajentaa koskemaan myös gallerioita, jotta yhä useampi taiteilija pääsee mallin piiriin.