Keskustan Hilkka Kemppi jätti lakialoitteen, jossa vaaditaan aluehallintovirastolle oikeuksia puuttua lapsen koulunkäynnin tuen laiminlyönteihin 

Kansanedustaja Hilkka Kemppi on jättänyt lakialoitteen, joka antaa aluehallintovirastoille oikeuden puuttua lapsen koulunkäynnin tuen laiminlyönteihin mahdollisimman ajoissa. Lakialoitteella halutaan parantaa viranomaisten mahdollisuuksia puuttua epäkohtiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällä hetkellä oppivelvollisten oikeusturva perustuu täysin jälkikäteisiin oikeusturvakeinoihin.

 

  • Sivistykselliset perusoikeudet ovat yksi oppivelvollisten lasten tärkeimmistä oikeuksista. Siitä huolimatta käytännössä lasten oikeusturva sivistyksellisten perusoikeuksien osalta on täysin jälkikäteisen oikeusturvan varassa. Käytännössä esimerkiksi siihen on kyettävä puuttumaan nykyistä nopeammin, kun kiusaaminen koulussa pitkittyy tai vanhemmat eivät pyynnöistä huolimatta saa lapselleen tarvittavaa oppimisen tukea, Kemppi kertoo.

 

Lakialoitteessa esitetään, että aluehallintovirastolle säädetään oma-aloitteinen puuttumisoikeus tilanteisiin, joissa on syytä selvittää, onko oppivelvollisuusikäiselle järjestetty opetus- tai koulutuspalvelut lainsäädännön mukaisesti ja onko hänen oikeutensa turvalliseen opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukaiseen opetukseen, ohjaukseen ja tukeen toteutunut.  Myös eduskunnan sivistysvaliokunta ja lapsiasiavaltuutettu on tuonut esille, että aluehallintovirastolle tulee antaa oikeus valvoa oma-aloitteisesti.

 

  • Lakialoitteen tavoitteena on parantaa lasten oikeuksien ja oikeusturvan toteutumista. Tällä hetkellä jälkikäteinen valvontajärjestelmä ja väljä sääntely ovat yhdessä johtaneet siihen, että oppilaan oikeudet eivät toteudu yhdenvertaisesti koko maan tasolla, vaan vaihtelevat kunnittain. Muutosta tähän tarvitaan, Kemppi päättää.

 

Lakialoite on luettavissa täältä: LA laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta_Kemppi_virallinen

ja Eduskunnan sivuilta.