Alueellista opintolainahyvitystä on vietävä eteenpäin

Tänään julkaistiin opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama esiselvitys alueellisesta opintolainahyvityksen kokeilusta. Esiselvityksessä puolletaan kokeilun perustamista, jota perustellaan monin tavoin.

 

– On hyvä, että selvityksessä tuodaan vertailukohteita, kuten positiiviset arviot Pohjois-Norjassa käytössä olevasta opintolainahyvityksestä. Tai se, että korkeakoulujen opiskelijoilla vaikuttaisi eri tutkimusten mukaan olevan halua muuttaa harvaan asutuille alueille, mihin alueellisen opintolainahyvityksen koettiin kannustavan. On tärkeä että teemme nyt kokeilun ja jos nämä asiat toteutuvat myös Suomessa, niin olemme valmiit laajentamaan mallia, toteaa kansanedustaja Hilkka Kemppi.

 

On myös tutkittu, että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden alueellinen liikkuvuus on suurinta heti heidän valmistumisensa jälkeen heidän muuttaessaan ensimmäisen työpaikkansa perässä.

 

– Harvaan asutuilla seuduilla koetaan monilla aloilla työvoimapulaa. Meidän tuleekin tehdä yhteiskunnassa sellaisia kannustavia toimia, että nuoret muuttaisivat harvaan asutulle seudulle entistä enemmän.  Tämän eteen meidän tulee tehdä monia toimia, joista alueellinen opintolainahyvitys on yksi tärkeä toimi, sanoo kansanedustaja Mikko Kinnunen.

 

Esiselvityksessä käydään läpi eri vaihtoehtoja kokeilumalliksi. Eri vaihtoehdoista päädytään esittämään mallia, missä alueellista opintolainahyvitystä kokeiltaisiin 25:ssä eri kunnassa Pohjois- ja Itä-Suomessa.

 

– Esiselvitys vahvistaa sitä, että alueellisella opintolainahyvityksellä olisi mahdollisuuksia vaikuttaa myönteisesti harvaan asuttujen alueiden elinvoimaan ja työvoimatarpeeseen. Se vahvistaa osaltaan koko Suomen asian edistämistä, mikä on oleellisen tärkeää. Hyvitystä onkin vietävä eteenpäin ja kokeilu on tärkeää laittaa käyntiin, linjaa kansanedustaja Pasi Kivisaari.