Mahdollisuus maksuttomaan harrastamiseen laajenee Päijät-Hämeessä

Maksuton harrastaminen koulupäivän yhteydessä on mahdollista yhä useammalle lapselle ja nuorelle, kun Harrastamisen Suomen malli saa jatkoa. Keskustalaisten tiede- ja kulttuuriministerien johdolla valmisteltua harrastamisen mallia on pilotoitu Asikkalassa, Hartolassa, Heinolassa, Hollolassa, Kärkölässä ja Lahdessa.  Uusina kuntina harrastamisen tukea saivat Iitti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Ainoastaan Hartola jää tuen ulkopuolelle, sillä se ei hakenut jatkoa. Harrastuksia toteutetaan kunnissa nuorten toiveiden pohjalta paikallisten toimijoiden yhteistyönä. Esimerkiksi Iitissä käynnistetään nuorten pitkään toivoma parkour-kerho. 

Jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus mieluisaan harrastukseen eikä mahdollisuus harrastaa saa jäädä kiinni perheen taloudellisesta tilanteesta tai asuinpaikasta. Maksuttomia harrastuksia tarvitaan, sillä joka kolmas nuori jättää harrastuksen aloittamatta rahanpuutteen vuoksi. Harrastusten saavutettavuuteen on puolestaan kiinnitettävä huomiota, koska pitkien etäisyyksien kunnissa esimerkiksi kyyditysoppilailla on vaikeampi päästä harrastamaan. Näihin haasteisiin harrastamisen Suomen mallilla halutaan puuttua. 

Keskusta vei maksuttoman harrastuksen kokeilun hallitusohjelmakirjaukseksi, sillä harrastuksilla on merkittävä yhteys nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä ja elämässä tärkeiden taitojen oppimisessa. Eläketurvakeskuksen tutkimuksen mukaan nuorten työkyvyttömyyden yleistyminen 2000-luvulla johtuu yksinomaan mielenterveyden häiriöiden yleistymisestä. Harrastuksista etsitään toisten nuorten seuraa, kohtaamisia ja yhdessä tekemistä. Samalla harrastukset suojaavat mieltä monesti elämän kolhuilta. 

Harrastusten merkitys on korostunut myös koronan myötä. Pahimman kriisin aikana harrastustoimintaa rajoitettiin eikä etäyhteydet mahdollistaneet kavereiden aitoa kohtaamista.  Suomen nuorisoalan kattojärjestön Allianssin ja MTV-uutisten keväällä teettämään kyselyyn vastanneista nuorista 63 % kertoi, että omaa harrastustoimintaa on koronan takia rajoitettu. Vaikka rajoituksien tarpeellisuus ymmärretään nuorten keskuudessa hyvin, ei niiden vaikutuksia hyvinvointiin voi kiistää.  

Harrastamisen Suomen mallin käynnistys on osoittautunut tärkeäksi osaksi koronakriisin jälkityötä. Se on konkreettinen tapa puuttua koronan myötä kasvaneeseen nuorten hyvinvointivelkaan sekä tukea mielenterveyttä ja hyvinvointia ennaltaehkäisevällä tavalla.   

 

Hilkka Kemppi  

Kansanedustaja, kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kuntavaaliehdokas (kesk), Asikkala  

  

Siiri Mertakorpi  

Kunnanvaltuutettu ja kuntavaaliehdokas (kesk), Iitti 

 

Kirjoitus on julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa 12.6.2021