Etäopetuksen kehittämisellä vastataan myös vuoroasumisen haasteisiin 

Lasten vuoroasuminen on verraten yleistä Suomessa, mutta perheille tarjolla olevat etuudet ja palvelut eivät aina kuitenkaan tue vuoroasumistaTämä selviää Lasten vuoroasuminen ja sosiaaliturva -tutkimushankkeen loppuraportista. Raportin mukaan lähes 30 prosenttia erillään asuvien vanhempien lapsista asuu vuorotellen kummankin vanhempansa luona 

 

– Kiitän selvityksen laatijoita arvokkaasta työstä, joka nostaa esille sekä vuoroasumisen laajuuden että siihen liittyvät haasteet. Erityisesti vaatimus vain yhdestä virallisesta osoitteesta voi johtaa esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden haasteisiin, varsinkin jos toinen koti sijaitsee eri kunnassa Monikuntalaisuus ei ole paikkakuntashoppailua vaan tavallista arkea esimerkiksi eroperheisssäKoen tärkeänä, että muutamme järjestelmäämme monipaikkaisuuden aidosti tunnistavaksi, Kemppi kertoo.  

 

Eduskunnan täysistunnossa käydään tänään lähetekeskustelu kansanedustaja Kempin lakialoitteesta etäopetuksen päivittämiseksi perusopetuslakiin. Lakialoitteessa on nostettu esille myös vuoroasumisen huomioiminen.   

– Etäopetuksen kehittäminen on yksi konkreettinen tapa tukea monipaikkaista arkea. Lakialoitteessani esitän, että tilanteessa, jossa oppilaan koti toimii opetuksen järjestämispaikkana, voidaan yhteishuoltajuustilanteissa vuoroasumisjärjestelyissä antaa etäopetus molempiin osoitteisiin huoltajien niin halutessa, Kemppi kertoo.  

 

– Nykyinen yksipaikkainen järjestelmä ei enää vastaan perheiden arkea. Siksi olen esittänyt, että pidemmällä aikajänteellä meidän tulee uudistaa kunnallisverotusta monikuntalaisuuden tunnistavaksi. Kunnan palveluiden käyttäjämäärä ei kohtaa todellisuutta, kun monikuntalaisuutta ei tunnisteta. Yhteiskunnan rakenteiden ei tulisi haitata ihmisten arkea, vaan tukea sitä, Kemppi lisää.