Tammelalle valtion tuki kirjastoauton hankintaan 

Saimme kovan työn tuloksena iloisia uutisia Hämeeseen, sillä Opetus- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on myöntänyt valtionavustusta Tammelalle kirjastoauton hankintaan. Tuki on osa miljoonan euron pottia, joka tarveharkintaisesti jaettiin yhdeksän kunnan kesken. Tuen saamisen kriteerinä oli mm.  kirjastoautotoiminnan merkitys kirjastopalvelujen saatavuuteen ja nykyisen kirjastoauton ikä. Päätös voi tuntua asiana pieneltä, mutta kyseessä on monen ihmisen ainoa harrastus.

 

Pitkien etäisyyksien Suomessa kirjastoa voidaan pitää yhtenä kuntien parhaiten saavutettavista palveluista. Tammelassa kirjastoauto palvelee haja-asutusaluetta, kouluja, päiväkoteja ja vanhuspalveluita. Kirjastot tukevat jokaisen kuntalaisen perusoikeutta saada tietoa, oppia ja tavata muita.

 

Nykyään kirjastoautot eivät ole enää pelkkiä kirjojen lainauspaikkoja. Kirjastoautot ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja ikäihmisille ja samalla niiden mukana liikkuvat myös muut kunnan palvelut, kuten nuorisotyö, terveysneuvonta tai tietotekniikan opastus. Monet ikäihmiset kuvailevat, että kirjastot auttavat heitä käyttämään digitaalisia palveluita, kuten pankkipalveluita ja digitaalisia reseptejä. Loppujenlopuksi kirjasto on siis palveluiden keskus.

 

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista Harrastusviikkoa. Kirjastoautoilla on merkittävä rooli harrastusten saavutettavuuden parantamisessa ja hyvinvoinnin lisäämisessä. Kirjastojen kautta jokainen pysyy kiinni ajassa ja siksi on tärkeää, että niiden palvelun saavutettavuus turvataan.

Kirjoitus julkaistu Forssan lehdessä 6.11.2020.