Sähkötekniikan koulutusta tarvitaan Päijät-Hämeeseen 

Scanian ja muiden yritysten irtisanomisten johdosta tapahtuvaan äkilliseen rakennemuutokseen Lahden seudulla tulee vastata kiireesti koulutusinvestoinneilla. Muun muassa alueen teollisuusyritysten yhteinen tarve on saada seudulle sähkötekniikan osaamista, josta on nyt selkeä pula. Päijät-Häme on uusien koulutuspaikkalisäysten jälkeenkin yksi Suomen matalimmin koulutetuista maakunnista. Meillä on keskitasoa vähemmän oppilaitospaikkoja, esimerkiksi korkeakoulupaikkoja kaikista maakunnista kolmanneksi vähiten. Uskomme, että avain maakuntamme nousuun on koulutustarjonnan lisääminen ja sitä kautta koulutustason nostaminen yritysten tarpeita kuunnellen. 

 

Lahden LAB-ammattikorkeakouluun tarvitaan sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusvastuu. Uudet panostukset alan koulutukseen ja tutkimukseen tukevat osaltaan uusiutuvan energian liikenteen kehittämiseksi hahmoteltua klusteria.  Sähkö- ja automatiikkatekniikan osaajat ovat edellytys muun muassa teollisen toiminnan modernisoinnille, liikenteen sähköistämiselle sekä tulevaisuuden energiaratkaisuille ja digitalisoitumiselle.  Kun yhdistämme uudet alan osaajat maakuntamme yrityksissä olevaan osaamiseen, mahdollistetaan myös uusien työpaikkojen syntyminen.  Uusia työpaikkoja tarvitaan, jotta Lahdesta valmistuvat koulutetut voisivat jäädä asumaan Päijät-Hämeeseen. 

 

Koulutustasolla on suora yhteys alueen kasvuun ja menestykseen. Työ ja koulutus ovat myös parhaita tapoja torjua eriarvoisuutta. Päätös sähkötekniikan koulutusohjelman myöntämisestä Lahden seudulle tulee tehdä pian. Me vetoamme ministeriin, että työhön tartutaan nopeasti.  

 

 

Hilkka Kemppi, kansanedustaja

Jukka Mölsä, puheenjohtaja, Keskustan Päijät-Hämeen piiri

 

Kirjoitus julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa 6.11.2020