Omaisuuden suoja on perusoikeus – pakkolunastuksille jarrua

Kansanedustaja Hilkka Kemppi ja kunnanvaltuutettu Anne Ylitalo vaativat puuttumista maiden pilkkahinnalla tehtäviin pakkolunastuksiin. Esimerkiksi sukutilojen sosialisointi vie leivän perheyrittäjiltä ja isossa mittakaavassa tämä muoti-ilmiö tallaa Suomen huoltovarmuuden varpaille. Ihmisten huoleen omaisuudensuojasta on vastattava.

Keskusta puolustaa suomalaisia maanomistajia, yrittäjiä ja huoltovarmuutta. Me arvostamme suomalaisten omistajuutta ja haluamme huolehtia siitä, että omaisuuden suoja on edelleen suomalaisten perusoikeus. Välttämättömissä lunastustilanteissa maanomistajille maksettavia korvauksia on korotettava roimasti ja jos aluekäyttö sen mahdollistaa, ei lunastuksia pitäisi tehdä ollenkaan. Lunastuslaki onkin uusittava maanomistajien omaisuudensuojan parantamiseksi.

Pakkolunastukset ovat herättänyt keskustelua syystä kuluneen viikon aikana niin Kanta-Hämeen kaduilla, mediassa kuin Eduskunnassakin. Keskustelu alkoi Uudenmaan maakuntakaavassa, jossa linjattiin hakkuukielloista ilman valitusoikeutta. Tämä ei ole lainsäätäjän tarkoitus. Esimerkiksi Uudenmaan tapauksessa oikeus ei toteudu, koska metsänomistaja ei ole saanut edes valitusmahdollisuutta. Tässä on kysymys isosta periaatteellisesta asiasta.

Hallitusohjelmassa on linjattu, että lunastuslaki uudistetaan luottamuksen palauttamiseksi. Eduskunnan kyselytunnilla kävi ilmi, että työ on jo aloitettu. Uudistetun lunastuslain tulee olla omaisuuden suojan ja perusoikeuksien kannalta nykytilannetta paremmassa tasapainossa.

Ei ole oikein, että maanomistajat joutuvat seuramaan sivusta maidensa laillista ryöstöä. On erittäin tärkeää, että perustuslain takaama täyden korvauksen vaatimus täyttyy ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu toteutuu kaikissa lunastustoimituksissa.

 

*** julkaistu Forssan Lehdessä tiistaina 26.11.