Lahti Euroopan ympäristöpääkaupunkina saa valtiolta 3 miljoonaa

Lahti on ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina nimitetty Euroopan ympäristöpääkaupungiksi. Tämän johdosta hallitus myönsi tänään täydentävästä talousarviossa hankkeeseen 3 miljoonaa euroa aiemmin päätetyn MAL-yhteistyösopimuksen lisäksi. Titteli on erittäin merkittävä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Lahti toimii Euroopan ympäristöpääkaupunkina vuonna 2021.

– Tämä raha edellyttää Lahden seudulta toimintaa niin oman seudun hyväksi, kuin muiden kaupunkien kannustamiseksi. Suomen hallintopääkaupungin tulisi ottaa mallia Lahden-seudusta, jossa on jo pussitettu viimeiset kivihiilet museoon, ja josta tulee hiilineutraali vuonna 2025 ensimmäisenä suurena kaupunkina Suomessa. Ympäristöystävällistä muutosta edistävät maalaisjärjellä niin kaupungit ja ympäryskunnat, mutta myös yritykset ja kolmas sektori, Kemppi korostaa.

Esimerkiksi alueen kiertotalousinnovaatiot, lähiruokaa vahvistava viljaklusteri, bioenergialaitos, vesiensuojelun hyvät esimerkit sekä osallistava yleiskaavamalli ovat helposti muualla hyödynnettäviä ratkaisuja. Kaupungissa toteutetaan asukkaiden henkilökohtainen liikkumisen päästökauppa ensimmäisenä kaupunkina maailmassa.

– Tällä rahalla tehtäviltä teoilta on syytä odottaa myönteistä vaikutusta esimerkiksi matkailualan yrittäjille. Asukkaiden ja elinkeinoelämän tulee hyötyä tästä hankkeesta suoraan. Ympäristöasioiden huippuosaamiseen on satsattava ja otettava käyttöön uutta tekniikkaa, Kemppi linjaa.

Euroopan ympäristöpääkaupunki -nimitys on Euroopan komission tunnustus kaupungeille, jotka ovat ympäristötoiminnan edelläkävijöitä, toimivat esimerkkeinä muille kaupungeille sekä kehittävät innovatiivisia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin.