Keskustan Kemppi Eduskunnan köyhyysryhmän varapuheenjohtajaksi

Eduskunnan köyhyysryhmä piti järjestäytymiskokouksen 12.9.2019. Köyhyysryhmän varapuheenjohtajaksi nousi ensimmäisen kauden asikkalalainen kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk). Ryhmään pyritään saamaan edustus kaikista eduskuntaryhmistä.

Kemppi tunnisti tarpeen tälle työlle ollessaan asiantuntijana töissä Päijät-Hämeen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) teki LTH–tutkimuksen 4kk ja 4v lasten vanhemmille. Kun tutkimus tehtiin Päijät-Hämeessä, 17 % vanhemmista ilmoitti pelkäävänsä, että rahat ei riitä ruoan ostamiseen ennen kuin se loppuu. Taloudellisessa pelossa elävien perheiden määrä oli suuri koko maassa.

Lapsiperheköyhyys nousee huolena muun muassa nuorten syrjäytymisen, koulupudokkuuden ja sairastavuuden taustalla. Lapsiperheiden köyhyydestä on puhuttu paljon, mutta aiheen ollessa laaja, esitetyt ratkaisut ovat usein liian suppeita ja yksipuoleisia. Selvitystyön tarkoitus on tunnistaa keskeisiä syitä ilmiön taustalla ja koota niitä korjaavia lakimuutoksia yhteen.

– Köyhyys on monipuolinen, laajasti eri ihmisiä koskettava asia. Itseäni huolestuttaa lapsiperheiden lisäksi ikäihmisten ja luottotietojen menettämisestä johtuvat köyhyyteen liittyvät ilmiöt, minkä vuoksi toiminta Eduskunnan Köyhyysryhmässä on minulle ensiarvoisen tärkeää. Perhepolitiikka ja kaikkien mukana pitäminen hyvinvointiyhteiskunnassamme on arvovalinta, sanoo kansanedustaja Hilkka Kemppi.

Eduskunnan Köyhyysryhmän tarkoituksena on viedä eteenpäin köyhyyden torjuntaa edistävää politiikkaa. Ryhmä toimii eduskuntapuolueiden kesken poikkipoliittisesti. Ryhmä järjestää köyhyyteen ja eriarvoisuuteen liittyviä tilaisuuksia, tapaa asiantuntijoita ja sidosryhmiä sekä laatii kannanottoja ryhmän toimintaan liittyvistä teemoista.

Köyhyysryhmän taustayhteisönä on aikaisemmilla kausilla toiminut SOSTE (Suomen sosiaali ja terveys ry), Kuka kuuntelee köyhää –verkosto, EAPN-FIN (Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto) ja Suomen ev.lut. kirkon diakoniatyö. Eduskunnan Köyhyysryhmä voi kutsua yhteistyötahoiksi myös muita alan toimijoita ja järjestöjä.

 

Lisätietoja

kansanedustaja Hilkka Kemppi
p. 0400 181 115