Viron veromalli olisi hallitukselta nyt tervetullut yllätys yrityksille

Yhä useammassa suomalaisyrityksessä eletään epävarmempia aikoja. Suomen Yrittäjien mukaan yritysten odotukset taloudellisen tilanteensa kehittymisestä seuraavan vuoden aikana ovat heikentyneet maaliskuusta. Vaikka energiakriisi näyttää helpottaneen tilannetta, on korkojen nousu iskenyt kovaa myös yrittäjiin. Taloudellisesti tiukkoina aikoina panostuksia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan ei pitäisi kuitenkaan jättää tekemättä.

 

  • Suomi tarvitsee tuottavuusloikan ja siksi toivon hallituksen ryhtyvän selvittämään Viron veromallin käyttöönottoa myös Suomessa. Virossa on mahdollista käyttää yritysten voittoa tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoimintaan verovapaasti. Tämä lisäisi hallituksen toimien kunnianhimoa ja olisi kehitystä kiihdyttävä hyppy. Yritykset tarvitsisivat kiireesti kättä pidempää kasvuhalujen toteuttamiseksi. Esimerkiksi elintarvike- ja puolustustarviketeollisuus nousevat vauhdilla ilman, että yhtiöt ovat osanneet varautua yllättävään tilanteeseen, Kemppi kommentoi.

 

Virossa ei veroteta yhtiöön sisään jätettyjä varoja, vaan verotus kohdistuu siihen hetkeen, kun varat jaetaan yhtiöstä ulos omistajille. Viime vaalikaudella päätettiin selvittää yhteisö- ja osinkoverotuksen rakennemuutosta, jonka myötä yhteisöverokannat olisi eriytetty yhtiöön jätetyn voiton ja yhtiöstä ulosmaksetun voiton osalta.

 

  • Suomen talous kasvaa menestyvistä yrityksistä, ja siksi toimia yrittämisen tueksi tarvitaan. Hallitus jättää kompensoimatta sen, että pienyrittäjien ALV:n alarajahuojennus on poistumassa EU-direktiivin vuoksi 2025. Niinpä pienyrittäjien verotus kiristyy. Tämän lisäksi hallitus lakkauttaa kansallisesti rahoitettujen yritysten kehittämishankkeiden tuen sekä yritysten kehittämispalvelut. Vaikutuksia tulee olemaan myös julkisen sektorin kansainvälisiä rekrytointia edistäviin palveluihin. Myös työttömien- ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen tuki vähenee. Pidän pienten ja keskisuurten yritysten toimintaympäristön hankaloittamista ongelmallisena tilanteessa, jossa yhdessä tavoittelemme uusia työpaikkoja ja yhteisöverotuloja tähän maahan. Onneksi aikaa korjausliikkeille vielä on, Kemppi kommentoi.

 

 

  • Ihmettelen Orpon oikeistohallituksen reagoimattomuutta asiaan. Hallituksen on tehtävä vaadittavat ryhtiliike tilanteen korjaamiseksi, Kemppi päättää