Jos varhaiskasvatusmaksuja alennetaan niin samalla on varmistettava ammattilaisten saatavuus

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman esitti maanantaina Demokraatissa kolmea täsmätoimea, joilla voidaan vastata hintojen nousun vaikutuksiin. Yksi esityksistä oli varhaiskasvatusmaksujen alentaminen.

  • Pidän esitystä varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta hyvänä, mutta sen ongelmat tulee ratkoa. Esitys on linjassa myös hallituspuolue Keskustan tahtotilan kanssa. Keskusta on pienentänyt varhaiskasvatusmaksuja jo kahdessa hallituksessa ja vienyt läpi noin 26 700 pienituloiselle perheelle oikeuden maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Tahtoa jatkaa tätä työtä olisi, kansanedustaja Hilkka Kemppi toteaa.

Varhaiskasvatus on paikoin kriisissä. Esimerkiksi Helsingissä jonotus varhaiskasvatuspaikkaan kestää jo nyt neljättä kuukautta ja myös myös muualla Suomessa jonot ovat paikoin kohtuuttomia kunnasta riippuen. Viime hallituskaudella tehdyt kiristykset kelpoisuuksiin tulevat voimaan vuoteen 2030 mennessä ja vaikeuttavat henkilöstön saatavuutta entisestään. Maksujen alennus lisää aina varhaiskasvatukseen hakijoiden määrää.

  • Pahimmillaan palvelua joudutaan keskittämään ja ryhmiä lopettamaan. Mikäli pääministeripuolueen esitys etenee, meidän on helpotettava myös varhaiskasvattajien kelpoisuuksia. Muuten lopputulos on pelkkää sanahelinää, kun yhä useampi perhe siirtyy paheneviin varhaiskasvatusjonoihin odottamaan. Varhaiskasvatuksen nykyinen henkilöstörakenne tulisi joka tapauksessa arvioida uudelleen. Henkilöstön saatavuus on niin iso haaste varhaiskasvatukselle jo nyt, että korjausliikkeet nykytilaan ovat joka tapauksessa välttämättömiä. Tärkeintä on aina se, että palveluun pääsee ja se on laadukasta. Merkityksellistä pienelle lapselle varhaiskasvatuksessa ovat tutut ja luotettavat aikuiset ja turvallinen leikki. Ammattilaisten työ on arvokasta ja siksi heitä on myös koulutettava enemmän. Tämä kuitenkin kestää liian kauan suhteessa osaajapulaan, joka on nyt käsillä. Kaikkein pahinta olisi se, jos varhaiskasvatuksesta tulisi vain harvojen oikeus, Kemppi toteaa.

Esityksessä on muitakin puutteita, sillä se ei huomioi yksityistä varhaiskasvatusta eikä kotihoitoa. Inflaatiosta kärsivät muutkin kun vain ne pienten lasten perheet, jotka käyttävät päiväkotia.

  • Kotihoidontuen tason parantamisen tulisi kävellä käsi kädessä varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kanssa. Perheiden aidon valinnanvapauden turvaamiseksi minä ja puolueeni kannatamme kotihoidontukea sekä vaihtoehtoista avointa varhaiskasvatuspalvelua. Olen Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen kanssa täysin samaa mieltä siitä, että tärkeintä pienelle lapselle ovat tutut ja luotettavat aikuiset ja turvallinen leikki. Valinta hoidon muodosta tulee aina tehdä lapsen paras edellä. Siksi pienten lasten hoidon monipuolisuus on turvattava, Kemppi lisää.
  • Olen kiitollinen kollegalleni keskustelun avauksesta. Jos saamme ongelmat korjattua niin tervehdin esitystä varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta suurella ilolla. Hallituspuolueiden tavoite on yhteinen sen osalta, että lapset oppivat ja kasvavat sekä voivat hyvin. Nyt on uskallettava korjata varhaiskasvatuksen ongelmia tähän tavoitteeseen päästäksemme, Kemppi päättää.

Myös SDP:n esityksen hintalappu tulee arvioida uudelleen. Esitys varhaiskasvatusmaksujen alennuksesta alentaisi kuntien tuloja noin 100-150 miljoonaa euroa. Nämä eurot tulisi korvata kunnille, sillä muuten leikkaamme muista perheiden palveluista huomaamattamme.

Suomenmaa 27.7.2022