Venäläisestä kaasusta riippuvaisten yritysten jatkon turvaamiseksi on tehtävä tarvittava

Venäjän hyökkäyssota käynnisti kiivaan keskustelun maakaasun tulevaisuudesta. Kaasun hinta on noussut samaan aikaan, kun sen saatavuus on heikentynyt. Onneksi Suomi on pyrkinyt varautumaan kaasun loppumiseen kaikin mahdollisin keinoin valtioneuvoston varautumisen ministeriryhmän johdolla.

 

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) on kertonut Suomen valtion linjanneen omistajakantanaan, ettei suomalainen kaasuyhtiö Gasum maksa venäläisille sopimuskumppaneille ruplissa. Aiemmin vastaavassa tilanteessa olleilta Bulgarialta ja Puolalta on katkaistu kaasun saanti Venäjältä. Tänään Venäläinen Gazprom Export on ilmoittanut, että maakaasun tulo Venäjältä katkeaa huomenna aamulla.

 

– Leipää on jatkossakin saatava pöytään sekä massakonkursseja ja työpaikkojen menetyksiä on vältettävä. Kaasu on ollut edullista energiaa ja toimivaa niihin teollisuuden prosesseihin, joihin on tarvittu korkeita lämpötiloja ja tehokkuutta. Näillä aloilla joudutaan vaikeuksiin Venäjän kaasuhanojen sulkeuduttua. Tilanne on erittäin vakava erityisesti joillekin aloille ja alueille, Kemppi kommentoi.

 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman alueellisia kasvunäkymiä käsittelevän raportin mukaan pelkästään Päijät-Hämeessä on yli 600 yritystä, jotka ovat suoraan riippuvaisia venäläisestä kaasusta.

 

– Kun kaasuhanat menevät aamulla kiinni, on tilanne päällä, eikä sitä voi jättää pelkästään yritysten hoidettavaksi. Osa yrityksistä käyttää kaasua lämmitykseen, jonka osalta kesä tuo helpotusta ja lisäaikaa investointeja. Olen kuitenkin erittäin huolissani esimerkiksi pienistä leipomoista, sillä ne ovat esimerkki niistä yrityksistä, joille kaasu on tärkeä osa valmistusprosessia. Leipomoiden uunit lämpiävät vielä tänään lähes yksinomaan venäläisellä kaasulla. Isoimpien yritysten on ollut helpompi varautua tilanteeseen, mutta pienillä tilanne on vaikeampi, Kemppi kertoo.

 

Maakaasun häiriötilanteet pyritään ensisijaisesti hoitamaan markkinaehtoisesti. Suomen aikaisempaa monipuolisempi kaasujärjestelmä, kuten yhteys Baltiaan, LNG-terminaalit ja biokaasu antavat tähän mahdollisuuksia. Siirtoverkkoyhtiö Gasgrid on allekirjoittanut sopimuksen LNG-terminaalilaivan vuokraamisesta kymmeneksi vuodeksi. Se auttaa yrityksiä suoraan tässä tilanteessa. Maakaasun loppumiseen on varauduttu korvaavilla polttoaineilla ja vaihtoehtoisilla energiamuodoilla. EU:n toimitusvarmuusasetuksen mukaisten suojattujen asiakkaiden kaasun saanti pyritään varmistamaan kaikissa olosuhteissa.

 

– Kun venäläinen kaasu nyt loppuu, löytyy ratkaisut uusiutuvasta energiasta, muualta tuodusta kaasusta ja monista uusista valinnoista.  Ei ole olemassa tulevaisuutta, jossa kaasun hinta romahtaisi tai sen saatavuus palaisi entiseen. Siksi yritysten ja kotitalouksien vastuu muutoksen tekemisestä on ratkaiseva, Kemppi sanoo.

 

– Näkisin tarpeellisena, että valtio olisi voimakkaasti rinnalla näin isossa rakenteellisessa muutoksessa. Elinkeinoministeri onkin hoitanut asiaa hyvin tähän asti. Jatkon osalta kysymys kuuluu, että millä tavalla hallitus tukee pulaan joutuneita yrityksiä, Kemppi lisää.

 

 

– Nyt on laitettava uutta vaihdetta silmään myös biokaasun ja muiden lähienergiaratkaisujen kannattavuuden kehittämiseksi. Hallitus on tehnyt liikahduksia hyvään suuntaan ja tahtotila löytyy. Nyt se on nyt käännettävä toiminnaksi, Kemppi päättää.