Puheenvuoro yhdenvertaisuusvaltuutetun eduskuntakertomuksen julkaisutilaisuudessa

Puheenvuoroni 31.3.2022 yhdenvertaisuusvaltuutetun eduskuntakertomuksen julkaisutilaisuudessa.  

 

Arvon yhdenvertaisuusvaltuutettu, hyvät kuulijat,

 

Kiitän lämpimästi mahdollisuudesta pitää kommenttipuheenvuoroa täällä yhdenvertaisuusvaltuutetun eduskuntakertomuksen julkaisutilaisuudessa.

 

“Syrjinnälle, rasismille, vihapuheelle ja kiusaamiselle emme anna mitään sijaa. Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia ja samanarvoisia. Periaatteemme jokaisen ihmisen arvokkuudesta on horjumaton.  Sydämensivistys ja lähimmäisenrakkaus ovat toisen ihmisen kunnioittamista ja huomioimista.” Näin linjataan puolueeni Keskustan periaatteissa. Yhdenvertaisuus on sivistystä ja rohkeutta puuttua. Tiedostan että meillä kansanedustajilla on iso rooli yhdenvertaisuuden edistämisessä.

 

Hyvät kuulijat,

 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun suositukset on ansiokkaasti koottu. Suositusten pohjalta voi todeta, että rakenteelliseen syrjintään on puututtava aktiivisemmin ja yhdenvertaisuutta on edistettävä kaikilla elämänalueilla.

 

Keskustan eduskuntaryhmä on erityisen kiitollinen suositusten painotuksesta vammaisten oikeuksien parantamiseksi. Esimerkiksi tiekartta vammaisten henkilöiden työllistymisen rakenteellisten esteiden purkamiseksi on valmisteltava ja toteutettava viipymättä. Vammaisten henkilöiden työnteon oikeudet eivät nyt toteudu.

 

Myös useita lapsen oikeuksien kannalta oleellisia kehittämiskohteita on nostettu esille ja haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ei vielä riittävästi tunnisteta ja tueta. Kiinnitin aikaisemmin ihmisoikeuspolittista selontekoa käsiteltäessä erityistä huomiota siihen, ettei Lapsen oikeuksien sopimus kuulu Suomen ihmisoikeuspolitiikan pääprioriteetteihin. Tästä olisi syytä käydä periaatteellista keskustelua näidenkin suositusten pohjalta. Erityisesti katseeni kohdistuu monimuotoisten perheiden lapsiin.

 

Hyvät kuulijat,

 

Perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen tulee olla kaiken päätöksenteon keskiössä ja myös poikkeusoloissa. Ukrainan sota haastaa ihmisoikeuksien toteutumista nyt monin tavoin. Esimerkiksi Ihmisoikeuspuolustajien turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Myös jo linjatut toimet ihmiskaupanuhrien suojaamiseksi ovat välttämättömiä. Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen tulee ottaa keskiöön välittömästi erityisesti ulkomaalaisten asemaan liittyvissä asioissa.

 

Turvallisuuspolitiikkaa voi tehdä ihmisoikeuksia kunnioittaen ja siitä Suomea on pidetty eräänlaisena mallimaana. Sen asian kanssa on kuitenkin oltava joka päivä varuillaan. Esimerkiksi tiedustelulainsäädännön kokonaisuus vietiin maaliin Sipilän hallituskaudella ansiokkaan valmistelun jälkeen. Silloin tuli selväksi, että ihmisoikeuksien toteutuminen tällaisissa äärilaeissa edellyttää huolellista harkintaa, demokratian kontrollia ja jälkikäteistä valvontaa.

 

Kiitän yhdenvertaisuusvaltuutettua ansiokkaasta työstä ja suositusten antamisesta Eduskunnalle toimeenpantavaksi. Työtä kohti yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa on tehtävä joka päivä. Rohkeutta puhua ja puuttua meille kaikille!

 

Kiitos!