Oikeusvaltion horjuttamista on tutkittava tarkemmin – Koronapassin käyttöönottavia yrityksiä ei voi maalittaa ilman seurauksia 

Eduskunta äänesti Koronapassin käyttöönotosta perjantaina viikon viimeisessä istunnossa selvällä enemmistöllä. Sitä ennen asiaa oli ruodittu muun muassa perustuslakivaliokunnassa useita viikkoja kuulen perusoikeuksien asiantuntijoita. Siitä huolimatta mediassa on uutisoitu mm. Asikkalan Vääksyssä sijaitsevasta Ranskalaisesta kyläkaupasta, joka joutui maalittamisen kohteeksi otettuaan koronapassin käyttöön viikonloppuna (IS 18.10. ja YLE 18.10.). Kansanedustaja Hilkka Kemppi on huolissaan tilanteesta ja vaatii turvaamaan yritysten toimintaedellytykset masinoidun vaikuttamiskampanjan keskellä. Kemppi on käsitellyt koronapassia muun muassa perustuslakivaliokunnan jäsenenä.

 

 

– Viimeisen kahden viikon ajan sähköpostini on tukkinut tuhannet aggressiivisesti Koronapassia vastustavat kommentit. Vakavinta on mielestäni se, että Koronapassia vastaan on selvästi masinoitu viestejä, jotka maalaavat kopioitua mielikuvia ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien törkeästä polkemisesta. Vain ripaus viesteistä on ollut asiallista. Argumentaatio viittaa yritykseen horjuttaa oikeusvaltion uskottavuutta, sillä viesteissä Koronapassia on vastustettu erityisesti perusoikeudellisin argumentein. Sähköpostien argumentit ja maan parhaiden perus- ja ihmisoikeuksien asiantuntijoiden perustelut ovat olleet kuitenkin merkittävästi ristiriitaisia keskenään. Olin hiljaa itseeni kohdistuvasta vaikuttamisyrityksestä, mutta en voi vain katsoa vierestä, kun koronan jo valmiiksi kurittamien yritysten toiminta vaarantuu passin käyttöönoton myötä, perustuslakivaliokunnan jäsen Hilkka Kemppi kommentoi.

 

 

Perustuslakivaliokunta totesi, että Koronapassin kanssa voidaan edetä eikä se vaaranna ihmisten perusoikeuksia. Sosiaali- ja terveysvaliokunta teki hallituksen Koronapassia koskevaan esitykseen tarpeellisia muutoksia perustuslakivaliokunnan vaatimusten pohjalta ennen, kuin Eduskunta hyväksyi sen. Koronapassi ottaa nyt esimerkiksi selkeästi kantaa siihen, että alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret ovat sulkemistoimenpiteiden ulkopuolella. Lisäksi passiin pyrittiin tekemään parannuksia sen osalta, että rokotusten kirjautumisen viive Omakanta-palveluun ei muodostuisi kenellekään esteeksi mennä tapahtumiin tai ravintoloihin.

 

 

– Koronapassin tavoitteena on päästä normaaliin. Koronapassi on yhteiskunnan avaamisen, ei sulkemisen väline. Väitteet siitä, että tämä esitys olisi ihmisoikeuksien vastainen, ovat virheellisiä ja harhaanjohtavia. Viestitulvan mittakaava kertoo sen, että aivan tavallisia suomalaisia on saatu uskomaan passin heikentävän ihmisoikeuksia. Tälle ei ole mitään perusteita ainakaan niiden oikeudellisten kuulemisten perusteella, joissa minä olen ollut. Pelottavan ilmiöstä tekee se, että viestin tuojat hakeutuvat myös yrittäjien juttusille. Yritykset eivät ole voineet vaikuttaa Koronapassin sisältöön. Tapahtumien, matkailun ja muiden elinkeinojen ahdingossa auttaaksemme koronan jälkeen on tehtävä kaikki voitavamme. Koronapassin tarkoitus on se, että tapahtumia voidaan järjestää. Paras tie perille on tietenkin mahdollisimman hyvä rokotekattavuus , Kemppi toteaa.

 

– Huomionarvoista on myös se, että argumentteja on lähetetty epähuomiossa EU:n elvytyspaketin otsikolla. Vaikuttaa siltä, että samoja postituslistoja ja samoja yhteydenottoja on käytetty molempien asioiden vastustamiseen käsi kädessä. Olen huolissani tilanteesta ja koen tarpeelliseksi pyrkiä turvaamaan yritysten toimintaedellytykset masinoidun vaikuttamiskampanjan keskellä. Onneksi eduskunnassa on tällä hetkellä esimerkiksi esitys Puolustusvoimien virka-avusta poliisille, jonka sisällöstä voisi olla hyötyä tämän tyyppisissä tapauksissa jatkossa. Maalittamisen ilmiötä ei voi ohittaa olankohautuksella, Kemppi lisää.