Tulevaisuuskutsunnat ratkaisuksi nuorten velkaneuvonnan lisäämiseen 

Tänään julkaistussa vuoden 2020 Nuorisobarometrissa pureuduttiin nuorten palveluihin. Nuorilta on kysytty esimerkiksi palveluiden käyttämisestä, niiden riittävyydestä, tapahtuneesta kohtelusta ja syrjinnästä sekä luottamuksesta palvelujen saamiseen. 

– Nuorisobarometrin pääviesti oli myönteinen. Suurin osa nuorista on tyytyväisiä käyttämiinsä palveluihin ja niiden saavutettavuuteenHuolta kuitenkin herättää tieto siitä, että nuorilla on eniten haasteita tuen saamisessa sellaisissa tilanteissa, joissa elämänhallinta jollain tavoin pettää, Kemppi kertoo.  

Tuoreen nuorisobarometrin tulokset osoittavat, ettei nuorten saatavilla ole riittävästi velkaneuvontaa, apua rahapeliongelmiin, päihdepalveluja tai etsivän nuorisotyön palveluja. Huoli nuorten taloustaidoista nousi esille myös vuoden 2018 nuorisobarometrissa, jonka mukaan nuorista 11 prosenttia koki, ettei ole oppinut lainkaan taloustietoja peruskoulussa tai toisen asteen oppilaitoksessa 

– Koulu on luonteva paikka oppia taloustaitoja, mutta nykyinen opetus ei ole nuorisobarometrien tuloksiin peilaten riittävää. Taloustaitojen oppimiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota peruskoulussa ja toisella asteella, jotta nuorilla olisi paremmat valmiudet pärjätä arjessa ja välttää ylivelkaantumista, Kemppi kertoo.  

 

– Meidän tulee myös tehdä tarkastuspisteitä matkan varrelle.  Olen ehdottanut yhtenä ratkaisuna tulevaisuuskutsuntoja ja kutsuntojen yhteydessä käytävää henkilökohtaista talousneuvontaa, Kemppi lisää.