Suomen tulee olla maailman lapsiystävällisin maa

Tänään on julkaistu Suomen ensimmäinen kansallinen Lapsistrategia. Strategia kuvaa sen, miten Suomi noudattaa Lapsen oikeuksien sopimusta käytännössä. Lasten ihmisoikeussopimus täyttää tänä vuonna 30-vuotta. Strategian visiona on Suomi, jossa lapsen oikeudet toteutuvat täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.) on ollut laatimassa lapsistrategiaa parlamentaarisen komitean jäsenenä.  

  

– Tämän strategian keskeisimpänä tavoitteena on luoda pitkäjänteinen pohja lapsi- ja perhepolitiikalle. Tempoilun sijaan lapsi- ja perhepolitiikan tulee olla turvallisuutta luovaa, jotta lapsia uskalletaan toivoa. Tulin kaksi viikkoa sitten äidiksi, jonka vuoksi tämän päivän paperi on minulle henkilökohtaisestikin tärkeä, Kemppi kertoo  

  

Lapsistrategialla varmistetaan lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi. Lisäksi lapsen oikeudet vakiinnutetaan niin, että lapset huomioidaan johdonmukaisesti kaikessa poliittisessa ja tosiasiallisessa toiminnassa ja että lapset saavat tietoa heille kuuluvista oikeuksista. Tärkeintä on se, että haavoittuvassa asemassa olevien lasten tarpeet tunnistetaan ja turvataan ajoissa.   

  

– Lapsen oikeuksien toteutuminen edellyttää vahvaa turvaverkkoa ja nykyistä tiiviimpää moniammatillista yhteistyötä, jotta perheiden kuormitus ja toimeentulohuolet esimerkiksi Koronan myötä eivät käänny lasten pahoinvoinniksi. Perhekeskukset pitää laajentaa jokaiseen kuntaan ja keskustan tavoitteena on oppilashuollon palveluiden saatavuuden parantaminen. Olemme tuoreessa lapsistrategiassa sitoutuneet vähentämään lapsiperheköyhyyttä määrätietoisin toimin läpi yhteiskunnan. Keskustan tavoitteena on poistaa lapsiperheköyhyys, Kemppi lisää.  

  

Lapsella on oikeus turvalliseen vapaa-aikaan, leikkiin ja kiireettömään oloon. Lapsen oikeus leikkiin ja vapaa-aikaan on turvattu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 31 artiklassa.  

  

– Lapsen oikeuksista puhuttaessa unohdetaan usein, että kyse on myös laadukkaan vapaa-ajan turvaamisesta. Siksi maksuton harrastus jokaiselle lapselle koulupäivän yhteydessä on kirjattu myös lapsistrategian kärkiin. Keskustalle on tärkeää, ettei yhdenkään lapsen ja nuoren harrastaminen jää kiinni perheen taloudellisesta tilanteesta tai asuinpaikasta. Siksi me viemme eteenpäin harrastamisen Suomen mallia, Kemppi lisää.   

  

Keskusta haluaa rakentaa Suomea, joka on maailman paras maa perustaa perhe ja maailman paras maa olla lapsi. Lapsi- ja perhemyönteisessä Suomessa päätavoitteena on lasten hyvä elämä, jota toimiva lasten ja perheiden palvelujärjestelmä tukee.   

   

– Lapsiystävällisen kunnan ja jatkossa maakunnan kivijalkaa on rakennettava nyt, kun kuntavaalit ovat tulossa ja maakuntakulttuuria muodostetaan Pelkät valtion palvelut tai toimet eivät riitä strategian toteutumiseksi. Lapsistrategiaan on kirjattu keskustan toiveesta vahvasti näkyväksi myös yritysten ja kolmannen sektorin rooli. On välttämätöntä, että strategia jalkautuu valtiolta eteenpäin kuntiin, järjestöihin, seurakuntiin ja esimerkiksi vanhempien työpaikoille. Perheystävälliset työpaikat saavat uskollisimmat ja tuottavimmat työntekijät, Kemppi korostaa. 

 

– Korona on muuttanut perhearvojamme. Lapsia uskalletaan toivoa ja työpaikkojen joustoja on lisätty. Esimerkiksi hallituksen tiedepaneeli nosti näkyväksi sen, että etätyömahdollisuudet ovat johtaneet työn ja perheen sujuvampaan yhdistämiseen. Näistä käytännöistä tulee tehdä uusi normaali, Kemppi lisää.