Kirjallinen kysymys etäopetuksen kirjaamisesta perusopetuslakiin

Koronaviruksen myötä suurin osa peruskoulun oppilaista on siirtynyt etäopetukseen. Tilanne on uusi, eikä lainsäädännössä ole säädetty peruskoulussa järjestettävästä etäopetuksesta edes poikkeustilanteissa. Perusopetusta annetaan perusopetuslain mukaan vain lähiopetuksena, joka on opettajan antamaa opetusta koulun osoittamassa turvallisessa opiskeluympäristössä työsuunnitelmassa määriteltyinä työaikoina. Poikkeuksena on oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus, joka voidaan järjestää etäopetuksena kokonaan tai osittain. Kansanedustaja Kemppi jätti tänään Eduskunnassa kirjallisen kysymyksen etäopetuksen kirjaamisesta perusopetuslakiin.

– Jätin tänään ensimmäisen kirjallisen kysymykseni Eduskuntaan. Kysymys vie eteenpäin opettajien huolta etäopetuksen järjestämisestä poikkeusoloissa. Kysyin perusopetuslain päivittämisestä akuutin kriisin jälkeen niin, että se tunnistaisi jatkossa myös etäopetuksen, Kemppi tiivistää.

Poikkeusoloissa on ensisijaista, että lapset ovat nyt turvassa pahimmilta tautiaalloilta kotonaan eikä kouluista muodostu tautipesäkkeitä.

– Koronaviruksen kohdalla kyse oli peruskouluille digiloikasta yhdessä yössä, joka onnistui upeiden suomalaisten opettajien joustavuudella. Samalla monet toimijat, kuten valtio tai yhtiöt ovat avanneet kriisin edessä sähköisiä oppimisympäristöjään kaikille avoimeksi. Opettajat toimivat luovasti ja uusia etäopetuksen pedagogisia harjoituksia kehitetään joka päivä, Kemppi lisää.

Tämän poikkeuksellisen tilanteen aikana saamme valtavan määrän tietoa siitä, miten etäpetusta perusopetuksessa järjestetään, mitkä käytännöt ovat toimivia ja mihin tarvitaan lisää osaamista tai välineitä. Myös etäopetuksen haasteet tulevat näkyväksi esimerkiksi oppilashuollon näkökulmasta.

– Meidän on tärkeä saada tämä poikkeusaikoina kerätty tieto ja taito talteen ja kehittää toimintatapojamme. Opetushallitus on julkaissut täsmällisiä ohjeita opettajille poikkeukselliseen työnkuvaan, mutta etäopetus tulee saada myös perusopetuslakiin, Kemppi lisää.

Korkeakoulussa etäopetuskulttuuri on ollut jo pitkään, mutta peruskoulun etätyöalustat ovat monesti uusia.

– Tulevaisuudessa tämän kaltaisiin tilanteisiin tulee olla valmis myös peruskoulussa, Kemppi tiivistää.

 

 

Lue kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan alta: 

Eduskunnan puhemiehelle,

COVID-19 epidemian myötä suurin osa peruskoulun oppilaista on siirtynyt etäopetukseen. Tilanne on uusi, eikä lainsäädännössämme ole säädetty peruskoulussa järjestettävästä etäopetuksesta edes poikkeustilanteissa. Perusopetusta annetaan perusopetuslain mukaan vain lähiopetuksena, joka on opettajan antamaa opetusta koulun osoittamassa turvallisessa opiskeluympäristössä työsuunnitelmassa määriteltyinä työaikoina. Poikkeuksena on oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus, joka voidaan järjestää etäopetuksena.

 

Maailmanlaajuinen kriisi on asettanut meidät poikkeusoloissa kokeilemaan etäopetusta peruskoulussa. Samalla monet toimijat, kuten valtio tai yhtiöt ovat avanneet sähköisiä oppimisympäristöjään kaikille avoimeksi. Opettajat toimivat luovasti ja uusia etäopetuksen pedagogisia harjoituksia kehitetään joka päivä. Tämän poikkeuksellisen tilanteen aikana saamme valtavan määrän tietoa siitä, miten etäpetusta perusopetuksessa järjestetään, mitkä käytännöt ovat toimivia ja mihin tarvitaan lisää osaamista tai välineitä. Myös etäopetuksen haasteet tulevat näkyväksi esimerkiksi oppilashuollon näkökulmasta. Meidän on tärkeä saada tämä poikkeusaikoina kerätty tieto ja taito talteen ja kehittää toimintatapojamme.

 

Perusopetus tulee jatkossakin järjestää perusopetuslain mukaisin vaatimuksin lähiopetuksena. On kuitenkin ongelmallista, ettei perusopetuksen lainsäädäntömme ole huomioinut etäopetusta tilanteen niin vaatiessa. Tämän on johtanut siihen, ettei kouluilla ole ollut selkeää ohjenuoraa etäopetuksen järjestämiseen. Tilanne on tullut näkyväksi erityisesti nyt, kun elämme poikkeusoloissa.

 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 

Tulisiko perusopetuslakia päivittää akuutin kriisin jälkeen niin, että se määräisi myös etäopetuksen perusteista?

 

Helsingissä 26.03.2020